Αρχική » Ανακοινώσεις » – Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Φοιτητριών_ Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Αρχείο

– Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Φοιτητριών_ Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Αναρτάται το Πρακτικό της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, αναφορικά με την αξιολόγηση των αιτήσεων φοιτητών και φοιτητριών για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης κατά τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το ελληνικό δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Οκτωβρίου 2023

praktiko prosorinwn apotelesmatwn Praktikis_MRE-signed-signed