Αρχική » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

Αρχείο

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ. Αργυρώ Ασβεστά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ορυκτολογίας, Γεωχημείας και Πετρολογίας

Το εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο.

Τα γεωφυσικά όργανα που αποτελούν τον εξοπλισμό του εργαστηρίου είναι:

  • Μία συσκευή μέτρησης ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης (ABEM Terrameter SAS 1000) με όλα τα παρελκόμενα (ηλεκτρόδια, καλώδια) για την πραγματοποίηση γεωηλεκτρικής βυθοσκόπησης και χαρτογράφησης.
  • Ένα πρωτονιακό μαγνητόμετρο EG & G Geometrics G-856 με όλα τα παρελκόμενα.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές και πρακτικά τις κύριες γεωφυσικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον εξ’ αποστάσεως καθορισμό της δομής και της σύνθεσης του πάνω τμήματος του φλοιού της γης. Με τις γεωφυσικές μεθόδους διασκόπησης του υπεδάφους διερευνώνται και εντοπίζονται κοιτάσματα και υδροφόροι ορίζοντες, καθορίζονται οι μηχανικές ιδιότητες των πετρωμάτων, επιλύονται περιβαλλοντικά προβλήματα, κ.α.