Αρχική » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Γεωλογίας και Ορυκτολογίας

Αρχείο

Εργαστήριο Γεωλογίας και Ορυκτολογίας

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ. Ασβεστά Αργυρώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πετρολογίας – Ορυκτολογίας – Γεωχημείας

Προσωπικό: Κόιος Κύρος, ΕΤΕΠ
Αίθουσα Εργαστηρίου: 4103
Τηλ.: 2461068085

Το εργαστήριο «Γεωλογίας και Ορυκτολογίας» υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος στο επιστημονικό πεδίο της Γεωλογίας – Γεωλογικής Χαρτογράφησης – Πετρολογίας – Ορυκτολογίας – Κοιτασματολογίας. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην μακροσκοπική αναγνώριση και μελέτη των πετρωμάτων και των ορυκτών, καθώς και τη γεωλογική χαρτογράφηση, ερμηνεία και ανάλυση γεωλογικών χαρτών.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με:

 • Μια πλούσια συλλογή δειγμάτων ορυκτών και πετρωμάτων από την Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες. Τα δείγματα είναι ταξινομημένα και τοποθετημένα σε κατάλληλες θήκες.
 • Εργαλεία όπως, σκληρομετρική κλίμακα Mohs, λούπες, μαχαιράκια, πλακίδια πορσελάνης, πλακίδια γυαλιού, αραιό υδροχλωρικό οξύ, κ.ά., τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μελέτη και αναγνώριση των ορυκτών.
 • Τρισδιάστατα μοντέλα των κρυσταλλικών πλεγμάτων των ορυκτών.
 • Μπλοκ ομοιωμάτων του γήινου φλοιού που απεικονίζουν γεωλογικές δομές (στρωματο-ηφαίστειο, λιθοσφαιρικές πλάκες, κεκλιμένα στρώματα, στρωματογραφικές ασυμφωνίες, πτυχές, ρήγματα, κ.ά.) τα οποία χρησιμοποιούνται ως εποπτικά μέσα διδασκαλίας.
 • Τον γεωλογικό χάρτη της Ελλάδας του ΕΑΓΜΕ κλίμακας 1:500.000 και φύλλα των γεωλογικών χαρτών του ΕΑΓΜΕ κλίμακας 1:50.000, καθώς και φύλλα πολλών τοπογραφικών χαρτών.
 • Γεωλογικές πυξίδες, αλτίμετρα, γεωλογικά σφυριά, κ.ά., τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την υπαίθρια άσκηση γεωλογικής χαρτογράφησης.

Το εργαστήριο υποστηρίζει τη διδασκαλία των εξής μαθημάτων:

 • Γεωλογία
 • Ορυκτολογία
 • Πετρολογία
 • Κοιτασματολογία
 • Ερμηνεία και Ανάλυση Γεωλογικών Χαρτών

Επίσης, το εργαστήριο υποστηρίζει την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και τη γεωλογική, πετρολογική, ορυκτολογική, και κοιτασματολογική έρευνα.