Αρχική » Newsletter

Αρχείο

Newsletter

Μια ευκαιρία επικοινωνίας για τους φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Ανεξάρτητα από το αν κανείς συμφωνεί με αυτό, αποτελεί γεγονός ότι, η έγκαιρη πρόσβαση σε έγκυρες πληροφορίες αποτελεί τόσο στον ακαδημαϊκό, όσο και στον επαγγελματικό χώρο, προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων που θέτουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, το ενημερωτικό έντυπο του Τμήματος στοχεύει να δράσει συμπληρωματικά ως προς την κεντρική του ιστοσελίδα και τις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καλύψει θέματα όπως: χρηστικές πληροφορίες για την εκπαιδευτική διαδικασία και τις εξετάσεις, ερευνητικά έργα που διεξάγονται εντός του Τμήματος, ευκαιρίες κινητικότητας, υποτροφίες, μεταπτυχιακές σπουδές, θέματα που ενδιαφέρουν το Σύλλογο των φοιτητών, απόψεις και νέα σχετικά με το μέλλον του Τμήματος, διεθνείς εξελίξεις γύρω από τις γεωεπιστήμες και τη μεταλλευτική, ευκαιρίες εργασίας και πρακτικής άσκησης, συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας.

2024


2023


2022