Αρχική » Ανακοινώσεις » – Προκήρυξη Διαγωνισμού Ανάδειξης Υποτρόφων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 από Έσοδα Κληροδοτημάτων

Αρχείο

– Προκήρυξη Διαγωνισμού Ανάδειξης Υποτρόφων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 από Έσοδα Κληροδοτημάτων

Ανακοινώνεται το υπ’ αριθμ. 72453/Ζ1/28-06-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που αφορά σε προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 από έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Παρασκευή 05 Ιουλίου 2024 έως και Παρασκευή 16 Αυγούστου 2024.

Σχετικό έγγραφο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022-2023 με ΑΔΑ