Αρχική » Νέα

Αρχείο κατηγορίας Νέα

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών: Μηχανικός Ορυκτών Πόρων” – ευχαριστήριο μήνυμα

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ευχαριστεί θερμά τον κ. Συλλίρη Νικόλαο, Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, για την ομιλία του στα πλαίσια ενημερωτικής εκδήλωσης σχετικά με τον ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τα μέλη του, τις εξετάσεις για απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών και ειδικότερα των μηχανικών ορυκτών πόρων και άλλα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. Την ομιλία παρακολούθησαν πάνω από 60 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος, κυρίως από το 4ο έτος σπουδών.

– Εκπαιδευτική εκδρομή στην κατεύθυνση Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής – ευχαριστήριο μήνυμα

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της κατεύθυνσης Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής συμμετείχαν σε εκπαιδευτική εκδρομή στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού του Λιγνιτικού κέντρου Πτολεμαΐδας στις 25/05/2023, την οποία διοργάνωσε το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, με πρωτοβουλία του κ. Διαμαντόπουλου Χρήστου (ΕΔΙΠ) και τη στήριξη της κα. Τριανταφύλλου Ελένης (μεταδιδακτορική ερευνήτρια και ακαδημαϊκή υπότροφος του Τμήματος). Το Τμήμα ευχαριστεί θερμά τη ΔΕΗ ΑΕ και ειδικότερα το παρακάτω προσωπικό για την υποστήριξη της εκδρομής και την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις:
  • Λάκκας Χαρίσιος – Υποτομεάρχης επικοινωνίας ΛΚΜΔ – Υπεύθυνος εκθεσιακό δοικητήριο
  • Τσοκαρίδου Μαρία – Τομεάρχης – Υπεύθυνη στον Τομέα διαχείρισης υγρών αποβλήτων του Κλάδου Περιβάλλοντος
  • Γαβριηλίδης Κώστας – Μηχανικός στον Τομέα διαχείρισης υγρών αποβλήτων του Κλάδου Περιβάλλοντος
  • Γιώργος Χαϊτίδης – Μηχανικός Περιβάλλοντος- Υπεύθυνος επίβλεψης μονάδων βιολογικού καθαρισμού στον Τομέα διαχείρισης υγρών αποβλήτων του Κλάδου Περιβάλλοντος

– Διαλέξεις στα πλαίσια μαθημάτων της κατεύθυνσης Μεταλλευτικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής – ευχαριστήριο μήνυμα

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος, Δρ. Παυλουδάκης Φραγκίσκος ευχαριστούν θερμά όλους όσους συνέβαλαν στη μετάδοση πολύτιμων γνώσεων προς τους φοιτητές μας, μέσα από τις διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων “Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες”, “Εξόρυξη με Μηχανικά Μέσα, και “Συστήματα Φόρτωσης-Μεταφοράς σε Τεχνικά Έργα-Μεταλλεία” στην κατεύθυνση “Μεταλλευτικής και γεωτεχνικής μηχανικής” του 8ου εξαμήνου.
Συγκεκριμένα, οι ευχαριστίες απευθύνονται στους κ.κ. Λεωνίδα Καζάκο και Μιλτιάδη Τριανταφύλλου, τον μεν πρώτο για τη λεπτομερή παρουσίαση των εκρηκτικών υλών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, τον δε δεύτερο για την ανάλυση του τρόπου σχεδιασμού και υλοποίησης ανατινάξεων σε επιφανειακά ορυχεία, στον κ. Σπυρίδωνα Πύρτσε και την κα. Χρυσούλα Παγούνη, οι οποίοι, στο πλαίσιο του μαθήματος «Συστήματα φόρτωσης και μεταφοράς», παρουσίασαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ταινιοδρομικών συστημάτων και των αγωγών μεταφοράς πολφών, αντίστοιχα, και τέλος στον κ. Χρήστο Γκράβαλο, ο οποίος, στο πλαίσιο του μαθήματος «Εξόρυξη με μηχανικά μέσα», παρουσίασε τα συστήματα συρματοκοπής και τον λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό των λατομείων μαρμάρου.