Αρχική » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Αναλυτικής Γεωχημείας “Ανδρέας Ιορδανίδης”

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

Εργαστήριο Αναλυτικής Γεωχημείας “Ανδρέας Ιορδανίδης”

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Ιορδανίδης Ανδρέας

Το εργαστήριο Αναλυτικής Γεωχημείας υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος στις θεματικές περιοχές της Εφαρμοσμένης και Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, Εφαρμοσμένης Ορυκτολογίας και Επιστήμης Υλικών.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει:

Συσκευή θερμοσταθμικής ανάλυσης LECO TGA-701 για πραγματοποίηση θερμοσταθμικών αναλύσεων (TGA/DTG) και προσεγγιστική ανάλυση λιγνιτικών δειγμάτων (υγρασία, τέφρα, πτητικά, μόνιμος άνθρακας), απώλειας πύρωσης (Loss on Ignition) κλπ.

 

Θερμιδόμετρο LECO AC-500 για υπολογισμό θερμογόνου δύναμης στερεών καυσίμων

Φούρνος υψηλών θερμοκρασιών (1100 οC)

Συσκευή περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction, XRD) Seifert 3003 για ποιοτική και ποσοτική ορυκτολογική ανάλυση πετρωμάτων ή ανάλυση κρυσταλλικών σωμάτων (κραμάτων, φιλμ κλπ.)

 

Συσκευές κοπής πετρωμάτων και παρασκευής λεπτών και στιλπνών τομών για παρατήρηση σε οπτικά πολωτικά μικροσκόπια

 

Στερεοσκόπιο για παρατήρηση λεπτομερών σωματιδίων με σύνδεση σε Η/Υ για ψηφιακή λήψη εικόνων

 

Συσκευή μαγνητικού διαχωρισμού μεταλλευμάτων

 

Αναλυτικός ζυγός με ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων Συσκευή κοκκομετρικού διαχωρισμού με κόσκινα

Μηχάνημα θραύσης και κονιορτοποίησης πετρωμάτων ή άλλων σκληρών υλικών

 

Μηχανικό γουδί για την κονιοποίηση υλικών Αχάτινο χειροκίνητο γουδί για την κονιοποίηση μικρών ποσοτήτων υλικού