Αρχική » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Αναλυτικής Γεωχημείας “Ανδρέας Ιορδανίδης”

Αρχείο

Εργαστήριο Αναλυτικής Γεωχημείας “Ανδρέας Ιορδανίδης”

Το εργαστήριο Αναλυτικής Γεωχημείας υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος στις θεματικές περιοχές της Εφαρμοσμένης και Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, Εφαρμοσμένης Ορυκτολογίας και Επιστήμης Υλικών.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει:

Συσκευή θερμοσταθμικής ανάλυσης LECO TGA-701 για πραγματοποίηση θερμοσταθμικών αναλύσεων (TGA/DTG) και προσεγγιστική ανάλυση λιγνιτικών δειγμάτων (υγρασία, τέφρα, πτητικά, μόνιμος άνθρακας), απώλειας πύρωσης (Loss on Ignition) κλπ.

 

Θερμιδόμετρο LECO AC-500 για υπολογισμό θερμογόνου δύναμης στερεών καυσίμων

Φούρνος υψηλών θερμοκρασιών (1100 οC)

Συσκευή περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction, XRD) Seifert 3003 για ποιοτική και ποσοτική ορυκτολογική ανάλυση πετρωμάτων ή ανάλυση κρυσταλλικών σωμάτων (κραμάτων, φιλμ κλπ.)

 

Μηχανικό γουδί για την κονιοποίηση υλικών

Αχάτινο χειροκίνητο γουδί για την κονιοποίηση μικρών ποσοτήτων υλικού

Συσκευή μαγνητικού διαχωρισμού μεταλλευμάτων

Αναλυτικός ζυγός με ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων Συσκευή κοκκομετρικού διαχωρισμού με κόσκινα

Μηχάνημα θραύσης και κονιορτοποίησης πετρωμάτων ή άλλων σκληρών υλικών