Αρχική » Σπουδές » Προπτυχιακές Σπουδές » Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Αρχείο

Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων διαμορφώθηκε το 2023 με στόχο την εναρμόνιση με τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της εκμετάλλευσης πρώτων υλών, τη βελτίωση της σαφήνειας των τίτλων και του περιεχομένου των προσφερόμενων μαθημάτων, την ενσωμάτωση μαθημάτων από τον Ιδρυματικό Κατάλογο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τη εξισορρόπιση του πλήθους των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, και σύμφωνα με τις συστάσεις τις Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

Διαρκεί 10 εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα κορμού και μαθήματα κατεύθυνσης, όπως αναλύεται στα παρακάτω διαγράμματα. Στη συνέχεια της σελίδας δίνεται ο κατάλογος των μαθημάτων ανά εξάμηνο. Μπορείτε να δείτε το περίγραμμα του μαθήματος κάνοντας κλικ στον κωδικό του μαθήματος ή να μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open e-Class κάνοντας κλικ στην ονομασία του μαθήματος.

 

1ο Εξάμηνο

Μάθημα Κωδικός ECTS
Μαθηματικά Ι ΜΟΠ101 6
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΜΟΠ102 5
Γεωλογία ΜΟΠ103 5
Φυσική Ι ΜΟΠ104 6
Βασικές Αρχές Χημείας ΜΟΠ203 6
Αγγλικά για Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων ΜΟΠ107 2

2ο Εξάμηνο

Μάθημα Κωδικός ECTS
Μαθηματικά ΙΙ ΜΟΠ201 6
Φυσική ΙΙ ΜΟΠ202 5
Τεχνική Μηχανική-Στατική ΜΟΠ204 6
Ορυκτολογία ΜΟΠ206 5
Επιστημονικός Προγραμματισμός ΜΟΠ205 5
Αγγλικά – Academic Skills & Writing ΜΟΠ207 3

3ο Εξάμηνο

Μάθημα Κωδικός ECTS
Μαθηματικά ΙΙΙ – Αριθμητική Ανάλυση ΜΟΠ301 6
Τεχνική Μηχανική – Αντοχή Υλικών ΜΟΠ302 6
Θερμοδυναμική ΜΟΠ303 5
Σχέδιο με Η/Υ ΜΟΠ304 4
Πετρολογία ΜΟΠ305 5
Ηλεκτρικές Μηχανές – Ηλεκτροκίνηση ΜΟΠ306 4

4ο Εξάμηνο

Μάθημα Κωδικός ECTS
Γεωτεχνική Μηχανική – Εδαφομηχανική ΜΟΠ401 5
Κοιτασματολογία ΜΟΠ402 5
Ερμηνεία και Ανάλυση Γεωλογικών Χαρτών ΜΟΠ403 5
Γεωδαισία ΜΟΠ404 5
Φαινόμενα Μεταφοράς ΜΟΠ405 5
Εφαρμοσμένη Υδραυλική ΜΟΠ406 5

5ο Εξάμηνο

Μάθημα Κωδικός ECTS
Υπαίθρια Εκμετάλλευση ΜΟΠ501 5
Υδρογεωλογία ΜΟΠ503 5
Διοίκηση και Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων ΜΟΠ504 5
Γεωχημεία ΜΟΠ505 5
Εφαρμοσμένη Γεωφυσική ΜΟΠ506 5
Εφαρμοσμένη Γεωστατιστική ΜΟΠ507 5

6ο Εξάμηνο

Μάθημα Κωδικός ECTS
Υπόγεια Εκμετάλλευση ΜΟΠ601 5
Ασφάλεια και Υγεία στα Μεταλλευτικά Έργα ΜΟΠ602 5
Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα ΜΟΠ603 5
Ενεργειακές Πρώτες Ύλες ΜΟΠ605 5
Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων ΜΟΠ606 5
Μέθοδοι Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων ΜΟΠ702 5
Μαθήματα ελεύθερης επιλογής από ιδρυματικό κατάλογο (επιλογή 1 από 2)
Ηγεσία και Θεωρίες Ηγεσίας στους Οργανισμούς και στις Επιχειρήσεις ΔΕΤ402
Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηγεσία ΔΕΟΣ406

7ο Εξάμηνο

Μάθημα Κωδικός ECTS
Μηχανική Πετρωμάτων – Τεχνική Γεωλογία ΜΟΠ701 5
Μεταλλουργία – Βιομηχανικά Κράματα ΜΟΠ915 4
Περιβαλλοντική Μεταλλευτική ΜΟΠ703 5
Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα ΜΟΠ704 4
Τεχνολογία Γεωτρήσεων ΜΟΠ706 4
Επιστήμη των Υλικών ΜΟΠ707 4
Πρακτική Άσκηση ΜΟΠ708 4

8ο Εξάμηνο – 1η Κατεύθυνση (Συνολικός δηλούμενος αριθμός μαθημάτων: 6)

Μάθημα Κωδικός ECTS
Επιλέγονται κατ’ ελάχιστο 4 από 5 (μαθήματα κατεύθυνσης)
Αντιστήριξη & Υποστήριξη Επιφανειακών & Υπόγειων Έργων ΜΟΠ811 5
Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες ΜΟΠ812 5
Μηχανολογικός Εξοπλισμός ΜΟΠ813 5
Μεταλλευτικός Σχεδιασμός ΜΟΠ815 5
Μεταλλικές Κατασκευές Βιομηχανικών & Μεταλλευτικών Έργων ΜΟΠ502 5
Επιλέγονται κατά μέγιστο 2 από 4 (μαθήματα άλλων κατευθύνσεων)
Επιστήμη και Τεχνολογία Γεωθερμικών Πεδίων ΜΟΠ825 5
Ηλεκτροχημικές Μέθοδοι Παραγωγής Ενέργειας ΜΟΠ892 5
Αποκατάσταση Περιβάλλοντος στις Εκμεταλλεύσεις Ορυκτών Πόρων ΜΟΠ831 5
Διαχείριση Μεταλλευτικών Αποβλήτων και Τελμάτων Εμπλουτισμού – Κυκλική Οικονομία ΜΟΠ833 5
Επιλέγεται 1 από 4 (μαθήματα ιδρυματικού καταλόγου)
Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση και Διαχείριση Κρίσεων στους Οργανισμούς και στις Επιχειρήσεις ΔΕΤ604 5
Ενεργειακή Οικονομία και Αγορές Ενέργειας ΕΕΗ10 5
Διαχείριση Αποθεμάτων ΜΜ255 5
Συμβατικά και Προηγμένα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας ΜΜ402 5

8ο Εξάμηνο – 2η Κατεύθυνση (Συνολικός δηλούμενος αριθμός μαθημάτων: 6)

Μάθημα Κωδικός ECTS
Επιλέγονται κατ’ ελάχιστο 4 από 5 (μαθήματα κατεύθυνσης)
Μηχανική Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων ΜΟΠ821 5
Γεωλογία Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων ΜΟΠ826 5
Ασφάλεια και Περιβάλλον στην Παραγωγή και Μεταφορά Υδρογονανθράκων ΜΟΠ832 5
Επιστήμη και Τεχνολογία Γεωθερμικών Πεδίων ΜΟΠ825 5
Ηλεκτροχημικές Μέθοδοι Παραγωγής Ενέργειας ΜΟΠ892 5
Επιλέγονται κατά μέγιστο 2 από 4 (μαθήματα άλλων κατευθύνσεων)
Μεταλλευτικός Σχεδιασμός ΜΟΠ815 5
Μεταλλικές Κατασκευές Βιομηχανικών & Μεταλλευτικών Έργων ΜΟΠ502 5
Αποκατάσταση Περιβάλλοντος στις Εκμεταλλεύσεις Ορυκτών Πόρων ΜΟΠ831 5
Διαχείριση Μεταλλευτικών Αποβλήτων και Τελμάτων Εμπλουτισμού – Κυκλική Οικονομία ΜΟΠ833 5
Επιλέγεται 1 από 4 (μαθήματα ιδρυματικού καταλόγου)
Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση και Διαχείριση Κρίσεων στους Οργανισμούς και στις Επιχειρήσεις ΔΕΤ604 5
Ενεργειακή Οικονομία και Αγορές Ενέργειας ΕΕΗ10 5
Διαχείριση Αποθεμάτων ΜΜ255 5
Συμβατικά και Προηγμένα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας ΜΜ402 5

8ο Εξάμηνο – 3η Κατεύθυνση (Συνολικός δηλούμενος αριθμός μαθημάτων: 6)

Μάθημα Κωδικός ECTS
Επιλέγονται κατ’ ελάχιστο 4 από 5 (μαθήματα κατεύθυνσης)
Αποκατάσταση Περιβάλλοντος στις Εκμεταλλεύσεις Ορυκτών Πόρων ΜΟΠ831 5
Ασφάλεια και Περιβάλλον στην Παραγωγή και Μεταφορά Υδρογονανθράκων ΜΟΠ832 5
Διαχείριση Μεταλλευτικών Αποβλήτων και Τελμάτων Εμπλουτισμού – Κυκλική Οικονομία ΜΟΠ833 5
Περιβαλλοντική Γεωχημεία ΜΟΠ834 5
Τεχνολογία Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΜΟΠ835 5
Επιλέγονται κατά μέγιστο 2 από 4 (μαθήματα άλλων κατευθύνσεων)
Μεταλλευτικός Σχεδιασμός ΜΟΠ815 5
Μεταλλικές Κατασκευές Βιομηχανικών & Μεταλλευτικών Έργων ΜΟΠ502 5
Επιστήμη και Τεχνολογία Γεωθερμικών Πεδίων ΜΟΠ825 5
Ηλεκτροχημικές Μέθοδοι Παραγωγής Ενέργειας ΜΟΠ892 5
Επιλέγεται 1 από 4 (μαθήματα ιδρυματικού καταλόγου)
Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση και Διαχείριση Κρίσεων στους Οργανισμούς και στις Επιχειρήσεις ΔΕΤ604 5
Ενεργειακή Οικονομία και Αγορές Ενέργειας ΕΕΗ10 5
Διαχείριση Αποθεμάτων ΜΜ255 5
Συμβατικά και Προηγμένα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας ΜΜ402 5

9ο Εξάμηνο – 1η Κατεύθυνση (Συνολικός δηλούμενος αριθμός μαθημάτων: 6)

Μάθημα Κωδικός ECTS
Μεθοδολογία Έρευνας (υποχρεωτικό) ΜΟΠ906 5
Επιλέγονται κατ’ ελάχιστο 3 από 5 (μαθήματα κατεύθυνσης)
Προχωρημένη Γεωμηχανική & Σήραγγες ΜΟΠ911 5
Φράγματα Ταμιευτήρων & Τελμάτων Εμπλουτισμού ΜΟΠ913 5
Εκμετάλλευση και Επεξεργασία Μαρμάρων & Λατομικών Υλικών ΜΟΠ914 5
Ανάλυση Αστοχιών ΜΟΠ893 5
Οδοποιία ΜΟΠ894 5
Επιλέγονται κατά μέγιστο 2 από 4 (μαθήματα άλλων κατευθύνσεων)
Ηλεκτροχημική Μηχανική ΜΟΠ925 5
Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη Μηχανική Ορυκτών Πόρων ΜΟΠ926 5
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα Μεταλλευτικά και Γεωτεχνικά Έργα ΜΟΠ931 5
Τηλεπισκόπηση – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΜΟΠ705 5

9ο Εξάμηνο – 2η Κατεύθυνση (Συνολικός δηλούμενος αριθμός μαθημάτων: 6)

Μάθημα Κωδικός ECTS
Μεθοδολογία Έρευνας (υποχρεωτικό) ΜΟΠ906 5
Επιλέγονται κατ’ ελάχιστο 3 από 5 (μαθήματα κατεύθυνσης)
Παραγωγή, Αποθήκευση και Μεταφορά Υδρογονανθράκων ΜΟΠ921 5
Προηγμένες Τεχνικές Αξιοποίησης Ενεργειακών Πηγών ΜΟΠ922 5
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΜΟΠ924 5
Ηλεκτροχημική Μηχανική ΜΟΠ925 5
Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη Μηχανική Ορυκτών Πόρων ΜΟΠ926 5
Επιλέγονται κατά μέγιστο 2 από 4 (μαθήματα άλλων κατευθύνσεων)
Φράγματα Ταμιευτήρων & Τελμάτων Εμπλουτισμού ΜΟΠ913 5
Οδοποιία ΜΟΠ894 5
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα Μεταλλευτικά και Γεωτεχνικά Έργα ΜΟΠ931 5
Τηλεπισκόπηση – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΜΟΠ705 5

9ο Εξάμηνο – 3η Κατεύθυνση (Συνολικός δηλούμενος αριθμός μαθημάτων: 6)

Μάθημα Κωδικός ECTS
Μεθοδολογία Έρευνας (υποχρεωτικό) ΜΟΠ906 5
Επιλέγονται κατ’ ελάχιστο 3 από 5 (μαθήματα κατεύθυνσης)
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα Μεταλλευτικά και Γεωτεχνικά Έργα ΜΟΠ931 5
Ατμοσφαιρική Ρύπανση – Διαχείριση Αερίων αποβλήτων ΜΟΠ604 5
Θεσμικό Πλαίσιο Εξορυκτικών Έργων ΜΟΠ933 5
Περιβαλλοντική και Κοινωνική Διακυβέρνηση ΜΟΠ936 5
Τηλεπισκόπηση – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΜΟΠ705 5
Επιλέγονται κατά μέγιστο 2 από 4 (μαθήματα άλλων κατευθύνσεων)
Φράγματα Ταμιευτήρων & Τελμάτων Εμπλουτισμού ΜΟΠ913 5
Οδοποιία ΜΟΠ894 5
Ηλεκτροχημική Μηχανική ΜΟΠ925 5
Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη Μηχανική Ορυκτών Πόρων ΜΟΠ926 5

10 Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)