Αρχική » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής

Αρχείο

Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δρ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Ομότιμος Καθηγητής

Σκοπός του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής (ΕΑΡ – ΠΕΦΥ) είναι:

 • Η δημιουργία θεωρητικής και εργαστηριακής  υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, που είναι σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου
 • Η  προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας, η  παράλληλη ανάπτυξη και πρακτική εφαρμογή  των αντικειμένων αυτών για τις ανάγκες της κοινωνίας.
 • Η δημιουργία κινήτρων για την ενασχόληση των φοιτητών με την έρευνα και προοπτικών απασχόλησης των αποφοίτων
 • Η μεταφορά τεχνογνωσίας,  η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας στο ευρύτερο κοινό,  θεσμούς,  επιχειρήσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα στην  περιοχή της  περιβαλλοντικής  και ενεργειακής  διαχείρισης και τεχνολογίας.

Το ΕΑΡ – ΠΕΦΥ έχει την ευθύνη 4 μαθημάτων που διδάσκονται στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα των μαθημάτων :

 • ΜΟΠ 104: Φυσική Ι    (Μηχανική, Κυματική, Θερμοδυναμική)
 • ΜΟΠ 202: Φυσικη ΙΙ  (Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός.  Κυκλώματα.  Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Οπτική.  Ατομική και Πυρηνική Φυσική)
 • ΜΟΠ 604: Ατμοσφαιρική Ρύπανση – Κλιματικές  Μεταβολές
 • ΜΟΠ 932: Τεχνολογίες Διαχείρισης Αέριων Αποβλήτων – Μοντέλα Διασποράς

Συμμετέχει στην οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών,  καθώς και στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με εργαστήρια ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων. Δραστηριοποιείται στην εφαρμοσμένη έρευνα, στα πλαίσια κυρίως ανταγωνιστικών προγραμμάτων με χρηματοδότηση από εθνικούς φορείς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και άμεσα από τη βιομηχανία.

Κύρια πεδία έρευνας:

 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση
 • Ατμοσφαιρικό Οριακό  Στρώμα – Ατμοσφαιρική Διασπορά
 • Συστήματα Υποστήριξης  Αποφάσεων για τη  Διαχείριση της Ποιότητας του Αέρα
 • Μέτρηση και Ανάλυση Αιολικού Δυναμικού

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου χρηματοδοτείται από εθνικούς φορείς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και άμεσα από τη βιομηχανία.  Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών και σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Κεντρική σελίδα εργαστηρίου: http://airlab.edu.gr