Αρχική » Γραμματεία

Αρχείο κατηγορίας Γραμματεία

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών στο Πλαίσιο Χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Ενημερώνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες για τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 70084/Ζ1/21-06-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα υποβάλλονται από την

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024,

μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Σε περίπτωση που μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου ζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι γονείς ή οι δικαιούχοι φοιτητές και φοιτήτριες, ανά περίπτωση, υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, να τα προσκομίσουν και την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) είτε με ταχυδρομείο είτε με ταχυμεταφορά (courier), στις παρακάτω περιγραφόμενες διευθύνσεις:

  1. Για τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στην Κοζάνη και στα Κοίλα αντίστοιχα:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Κτίριο Φοιτητικών Εστιών

Τ.Κ. 50150, Κοίλα Κοζάνης

Υπόψη κας Ευαγγέλου Ελευθερίας, Τηλ.: 2461068278, Email: stegastiko@uowm.gr

Σχετικά έγγραφα:

Εγκύκλιος στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2023-2024

– Ενημέρωση σχετικά με την Ανώτατη Διάρκεια Σπουδών και τις Διαγραφές Φοιτητών / Φοιτητριών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ενημερώνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος, ότι:

Σύμφωνα με το συνδυασμό του  Άρθρου 75, παράγραφος 1 και του  Άρθρου 454, παράγραφος 3, του Ν. 4957/2022 (Α΄141), η ανώτατη διάρκεια ενός προγράμματος σπουδών με ελάχιστη διάρκεια πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών, καθορίζεται από τον ελάχιστο χρόνο (5 έτη), προσαυξημένο κατά τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Συνεπώς, ανώτατος χρόνος περάτωσης σπουδών καθορίζονται τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού ορίου, οι φοιτητές και φοιτήτριες που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, θα διαγράφονται από το Πανεπιστήμιο.

Συνεπώς:

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος που εισήχθησαν κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2019-2020 και 2020-2021, οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως 31/08/2029. Οι διαγραφές θα ξεκινήσουν από 01/09/2029.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος που εισήχθησαν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 και μετά, οφείλουν να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με τη συμπλήρωση δεκαέξι (16) εξαμήνων σπουδών, ήτοι οκτώ (8) Ακαδημαϊκών Ετών

– Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

v.03 ΟΡΙΣΤΙΚΟ πρόγραμμα εισηγήσεων ΜΟΠ