Αρχική » Ανακοινώσεις » – Ι.Κ.Υ._Προκήρυξη για το πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας_ Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Αρχείο

– Ι.Κ.Υ._Προκήρυξη για το πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας_ Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας, υλοποιεί και χρηματοδοτεί ένα πρόγραμμα υποτροφιών που απευθύνεται σε απόφοιτους ελληνικών πανεπιστημίων για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου Master 2 στην Γαλλία, κατ΄ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 69481/Ζ1/07-06-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 2887/τ. Β’/07-6-2022). Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χορηγηθούν 36 υποτροφίες.

Περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα:

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων-ΨΜΞΘ46ΜΤΛΗ-ΜΓΣ

Ανακοίνωση Ελληνογαλλικής Συνεργασίας.2023-24