Αρχική » Απόφοιτοι » Ψηφιακές Δεξιότητες

Αρχείο

Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων διαθέτουν ειδικές ψηφιακές δεξιότητες μέσω της παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης των παραπάνω υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Επίσης, λαμβάνουν πιστοποίηση γνώσης ειδικών λογισμικών από τις εταιρείες που τα παρέχουν μέσω του Τμήματος στα πλαίσια των μαθημάτων αυτών.

.

Γεωπληροφορική