Αρχική » Το Τμήμα » Διοίκηση

Αρχείο

Διοίκηση

Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής

Δρ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Καθηγητής


Πρόεδρος Τμήματος

Δρ. Καπαγερίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής


Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος

Δρ. Ασβεστά Αργυρώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια