Αρχική » Το Τμήμα » Διοίκηση

Αρχείο

Διοίκηση

Πρόεδρος Τμήματος

Δρ. Καπαγερίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής


Αντιπρόεδρος Τμήματος

Δρ. Ασβεστά Αργυρώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 


Συνέλευση Τμήματος (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024)

 1. Καπαγερίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως Πρόεδρος
 2. Ασβεστά Αργυρώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ως Αντιπρόεδρος
 3. Βατάλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ως μέλος
 4. Γκούντας Ιωάννης, Λέκτορας, ως μέλος
 5. Κυρατζής Νικόλαος, Καθηγητής, ως μέλος
 6. Μαρινάκης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, ως μέλος
 7. Παυλουδάκης Φραγκίσκος, Επίκουρος Καθηγητής, ως μέλος
 8. Σαχπάζης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ως μέλος
 9. Κόιος Κύρος, εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ, με αναπληρωτή τον Τίγγο Αντώνιο, ως μέλος
 10. Διαμαντόπουλος Χρήστος, εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, ως μέλος
 11. Ευάγγελος Ταχματζίδης, ως εκπρόσωπος φοιτητών/τριών (πρώτου κύκλου) με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καψάλα, ως μέλος
 12. Αγνή Πάτρα, ως εκπρόσωπος φοιτητών/τριών (τρίτου κύκλου)

ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023_2024