Αρχική » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Μικροσκοπίας Ορυκτών και Πετρωμάτων

Αρχείο

Εργαστήριο Μικροσκοπίας Ορυκτών και Πετρωμάτων

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Αργυρώ Ασβεστά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ορυκτολογίας, Γεωχημείας και Πετρολογίας

Αίθουσα Εργαστηρίου: 4308 (Ισόγειο)

Το εργαστήριο Μικροσκοπίας Ορυκτών και Πετρωμάτων υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος στο επιστημονικό πεδίο της Ορυκτολογίας – Πετρολογίας – Κοιτασματολογίας.

 

 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών στη μικροσκοπική αναγνώριση και μελέτη των πετρογενετικών ορυκτών, των πετρωμάτων και των μεταλλικών ορυκτών, καθώς και η διεξαγωγή ορυκτολογικής, πετρολογικής και κοιτασματολογικής έρευνας.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με:

Δώδεκα (12) σύγχρονα και υψηλών προδιαγραφών οπτικά πολωτικά μικροσκόπια (διερχόμενου και ανακλώμενου φωτός) για τη μελέτη των πετρογενετικών και των μεταλλικών ορυκτών καθώς και ένα (1) πετροσκόπιο για την αναγνώριση του ιστού των πετρωμάτων.

Μία (1) ψηφιακή φωτογραφική βιντεοκάμερα ενσωματωμένη σε τριοφθάλμιο πολωτικό μικροσκόπιο που εξυπηρετεί την απ’ ευθείας προβολή της εικόνας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας καθώς και την απόκτηση φωτογραφικού υλικού για τη δημοσίευση ερευνητικών εργασιών.

Ένα (1) μηχάνημα κοπής πετρωμάτων και ένα (1) μηχάνημα παρασκευής λεπτών και στιλπνών τομών για μελέτη σε οπτικό πολωτικό μικροσκόπιο καθώς και από έναν ικανό αριθμό από παρασκευάσματα λεπτών τομών πετρωμάτων και στιλπνών τομών μεταλλικών ορυκτών τα οποία χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικό σκοπό.

Τον εξοπλισμό του εργαστηρίου συμπληρώνει ένα (1) στερεοσκοπικό μικροσκόπιο για τρισδιάστατη παρατήρηση λεπτομερών σωματιδίων (ορυκτών, τέφρας, κ.ά.) συνδεδεμένο με ψηφιακή έγχρωμη κάμερα για ψηφιακή λήψη εικόνων και σύνδεση σε Η/Υ.

Το εργαστήριο υποστηρίζει την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών που γίνονται στο Τμήμα.