Αρχική » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Μικροσκοπίας Ορυκτών και Πετρωμάτων

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

Εργαστήριο Μικροσκοπίας Ορυκτών και Πετρωμάτων

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ. Αργυρώ Ασβεστά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ορυκτολογίας, Γεωχημείας και Πετρολογίας

Το εργαστήριο Μικροσκοπίας Ορυκτών και Πετρωμάτων υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος στο επιστημονικό πεδίο της Ορυκτολογίας – Πετρολογίας – Κοιτασματολογίας.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με οκτώ (8) σύγχρονα και υψηλών προδιαγραφών πολωτικά μικροσκόπια (διερχόμενου και ανακλώμενου φωτός), και με έναν ικανό αριθμό παρασκευασμάτων λεπτών τομών αντιπροσωπευτικών ειδών πετρωμάτων και στιλπνών τομών των κυριότερων μεταλλικών ορυκτών.

Τον εξοπλισμό του εργαστηρίου συμπληρώνει μια ψηφιακή φωτογραφική βιντεοκάμερα, ενσωματωμένη σε τριοφθάλμιο πολωτικό μικροσκόπιο, για την απ’ ευθείας προβολή της εικόνας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας καθώς επίσης και την απόκτηση φωτογραφικού υλικού για τη δημοσίευση ερευνητικών εργασιών.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών στη μικροσκοπική αναγνώριση και μελέτη των πετρογενετικών ορυκτών, των πετρωμάτων και των μεταλλικών ορυκτών, καθώς και η διεξαγωγή ορυκτολογικής, πετρολογικής και κοιτασματολογικής έρευνας.