Αρχική » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας

Αρχείο

Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Παυλουδάκης Φραγκίσκος, Επίκουρος Καθηγητής Μηχανικής Εκμετάλλευσης Ορυκτών Πόρων

Αίθουσα Εργαστηρίου: 4203

Η μεταλλευτική τεχνολογία αναφέρεται στο σύνολο των διαδικασιών, τεχνικών, και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη, την επεξεργασία και την εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών από το φυσικό περιβάλλον. Ο σύγχρονος ορισμός αυτής της τεχνολογίας περιλαμβάνει επίσης τις προηγμένες τεχνολογίες, όπως η ψηφιοποίηση, η αυτοματοποίηση, η χρήση γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), και η αειφορία που εφαρμόζονται για να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία εξόρυξης και επεξεργασίας, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Η μεταλλευτική τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή των πρώτων υλών που απαιτούνται για την κατασκευή προϊόντων και την ενέργεια, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη και την καθημερινή ζωή μας.

Στόχοι του εργαστηρίου είναι:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D): διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, διαδικασιών και εξοπλισμού που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Διεξαγωγή πειραμάτων για την αξιολόγηση και βελτίωση των μεταλλευτικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών εξόρυξης, επεξεργασίας και παραγωγής των προϊόντων.
 2. Προσομοίωση και Μοντελοποίηση: χρήση υπολογιστικών μοντέλων και προσομοιώσεων για την αξιολόγηση και βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας των μεταλλευτικών διαδικασιών.
 3. Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα: ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με στόχο τη μείωση του αντίκτυπου της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον και ανάπτυξη τεχνικών για τη διατήρηση των φυσικών πόρων.
 4. Εκπαίδευση: παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επαγγελματίες του τομέα της μεταλλευτικής τεχνολογίας.

Συνολικά, το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας έχει στόχο την υποστήριξη και τη βελτίωση της μεταλλευτικής βιομηχανίας με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και διαδικασιών, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και εξασφαλίζοντας την ασφάλεια.

Μαθήματα που υποστηρίζει το εργαστήριο:

 • Υπαίθρια Εκμετάλλευση – ΜΟΠ1501
 • Διοίκηση και Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων – ΜΟΠ1503
 • Υπόγεια Εκμετάλλευση – ΜΟΠ1601
 • Ασφάλεια και Υγεία στα Μεταλλευτικά Έργα – ΜΟΠ1602
 • Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες – ΜΟΠ1812
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – ΜΟΠ1813
 • Εκμετάλλευση και Επεξεργασία Μαρμάρων και Λατομικών Υλικών – ΜΟΠ1913