Αρχική » Webinars

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

Webinars

Στη σελίδα αυτή γίνεται διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό από διαδικτυακά σεμινάρια του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν.

 

Know Your Industry Series

κ. Χατζηευστρατίου Βασίλειος – ο Fly-In Fly-Out Μηχανικός Ορυκτών Πόρων και η διαχείριση τελμάτων μεταλλείων

Αρχείο διάλεξης (PDF)          Βίντεο


κα. Πασχαλίδου Ιωάννα – Μηχανικός Ορυκτών Πόρων: Επίβλεψη Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών – Ασφάλεια Εργασιών & Έργου

Αρχείο διάλεξης (PDF)          Βίντεο


Δρ. Γεώργιος Μπαράκος – Στρατηγικά ορυκτά και μέταλλα μέσα από την οπτική ενός Μηχανικού Ορυκτών Πόρων

Αρχείο διάλεξης (PDF)          Βίντεο


κα. Βασιλική Γιαβή – Οι δορυφορικές εικόνες στην υπηρεσία του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων

Αρχείο διάλεξης (PDF)          Βίντεο


κ. Στειακάκης Χρύσανθος – Ο Μηχανικός στον κόσμο των μελετών

Αρχείο διάλεξης (PDF)          Βίντεο


κ. Παπαδόπουλος Ανδρέας – The world of Epiroc: A sustainable productivity partner for the mining and infrastructure industry

Αρχείο διάλεξης (PDF)          Βίντεο


Δρ. Hamdan Ali M. Hamdan – O δρόμος των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων προς τις χώρες του Αραβικού Κόλπου: Ευκαιρίες, Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Αρχείο διάλεξης (PDF)          Βίντεο


Mr. Denis Richard – ERAMET: Sustainable Mining and Environmental Management

Αρχείο διάλεξης (PDF)           Βίντεο


Mr. Emmanual Chevalier – CARMEUSE: Mining Expertise Impacting Everyday Life

Αρχείο διάλεξης (PDF)           Βίντεο


Δρ. Ρούμπος Χρήστος – Μεταλλευτικός Σχεδιασμός Επιφανειακών Λιγνιτωρυχείων στο Νέο Ενεργειακό Τοπίο – Κρίσιμοι Παράγοντες και Μοντέλα Βελτιστοποίησης

Αρχείο διάλεξης (PDF),    Φωτογραφικό υλικό (PDF)


Δρ. Αποστολίκας Αθανάσιος – Ορυκτός Πλούτος & Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ – Η Συμβολή τους στην Ελληνική Οικονομία

Αρχείο διάλεξης (PDF)


κ. Λυσσαρίδης Νικόλαος – Τεχνολογία Διατρήσεων και Ανατινάξεων στη Μεταλλευτική & Ορυκτός Πλούτος στη Δυτική Μακεδονία

Αρχείο διάλεξης 1 (PDF),    Αρχείο διάλεξης 2 (PDF)


κ. Βυθούλκας Κωνσταντίνος – Εκμετάλλευση του Κοιτάσματος Παλυγκορσκιτικής και Μικτής Μπεντονιτικής Αργίλου στα Γρεβενά-Κοζάνη από τη ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε.

Αρχείο διάλεξης (PDF)


Δρ. Μπουρμάς Γεώργιος – ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. – Επιφανειακές και Υπόγειες Εκμεταλλεύσεις Λευκολίθου

Αρχείο διάλεξης (PDF)


Δρ. Παυλουδάκης Φραγκίσκος – Προστασία Περιβάλλοντος και Αποκατάσταση Εδαφών σε Επιφανειακά Ορυχεία

Αρχείο διάλεξης (PDF)Πλανητική Γεωλογία

Δρ. Συκιώτη Όλγα – Ταξιδεύοντας προς τη Σελήνη – Εισαγωγή στη γεωλογία της Σελήνης και διαστημικές αποστολές

Αρχείο διάλεξης (PDF)           Βίντεο


Δρ. Σολομωνίδου Ανεζίνα – Πλανητική Γεωλογία στο Εξωτερικό Ηλιακό Σύστημα: η αναζήτηση των υλικών και έρευνα της αστροβιολογίας

Αρχείο διάλεξης (PDF)           Βίντεο 

Παρουσιάσεις Λογισμικών

Dr. Ian Brown – 3D Slope Stability Analysis with TSLOPE

Αρχείο διάλεξης (PDF)