Αρχική » Webinars

Αρχείο

Webinars

Στη σελίδα αυτή γίνεται διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό από διαδικτυακά σεμινάρια του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν.

 

2021

Δρ. Σολομωνίδου Ανεζίνα – Πλανητική Γεωλογία στο Εξωτερικό Ηλιακό Σύστημα: η αναζήτηση των υλικών και έρευνα της αστροβιολογίας

Αρχείο διάλεξης (PDF)           Βίντεο


Dr. Ian Brown – 3D Slope Stability Analysis with TSLOPE

Αρχείο διάλεξης (PDF)


Mr. Denis Richard – ERAMET: Sustainable Mining and Environmental Management

Αρχείο διάλεξης (PDF)           Βίντεο


Mr. Emmanual Chevalier – CARMEUSE: Mining Expertise Impacting Everyday Life

Αρχείο διάλεξης (PDF)           Βίντεο2020

Δρ. Ρούμπος Χρήστος – Μεταλλευτικός Σχεδιασμός Επιφανειακών Λιγνιτωρυχείων στο Νέο Ενεργειακό Τοπίο – Κρίσιμοι Παράγοντες και Μοντέλα Βελτιστοποίησης

Αρχείο διάλεξης (PDF),    Φωτογραφικό υλικό (PDF)


Δρ. Αποστολίκας Αθανάσιος – Ορυκτός Πλούτος & Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ – Η Συμβολή τους στην Ελληνική Οικονομία

Αρχείο διάλεξης (PDF)


κ. Λυσσαρίδης Νικόλαος – Τεχνολογία Διατρήσεων και Ανατινάξεων στη Μεταλλευτική & Ορυκτός Πλούτος στη Δυτική Μακεδονία

Αρχείο διάλεξης 1 (PDF),    Αρχείο διάλεξης 2 (PDF)


κ. Βυθούλκας Κωνσταντίνος – Εκμετάλλευση του Κοιτάσματος Παλυγκορσκιτικής και Μικτής Μπεντονιτικής Αργίλου στα Γρεβενά-Κοζάνη από τη ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε.

Αρχείο διάλεξης (PDF)


Δρ. Μπουρμάς Γεώργιος – ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. – Επιφανειακές και Υπόγειες Εκμεταλλεύσεις Λευκολίθου

Αρχείο διάλεξης (PDF)


Δρ. Παυλουδάκης Φραγκίσκος – Προστασία Περιβάλλοντος και Αποκατάσταση Εδαφών σε Επιφανειακά Ορυχεία

Αρχείο διάλεξης (PDF)