Αρχική » Έρευνα » Εργαστήρια

Αρχείο

Εργαστήρια

Στα πλαίσια των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και αναγκών του Τμήματος, λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια με πλούσιο εξοπλισμό και σημαντικό ερευνητικό έργο:

Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας