Αρχική » Το Τμήμα » Προσωπικό » Γνωστικά Αντικείμενα Τμήματος

Αρχείο

Γνωστικά Αντικείμενα Τμήματος

Το μητρώο γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Πετρολογία, Ορυκτολογία, και Γεωχημεία
 • Περιβαλλοντική Μεταλλευτική με Χρήση Δεικτών
 • Τεχνική Μηχανική
 • Μεταλλευτική Πληροφορική
 • Ηλεκτροχημεία
 • Μηχανική Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων
 • Μηχανική Εκμετάλλευσης Ορυκτών Πόρων
 • Γεωτεχνική Μηχανική
 • Αντοχή Υλικών και Ανάλυση Αστοχιών
 • Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων
 • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
 • Μηχανική Υπόγειων Εκμεταλλεύσεων & Έργων
 • Γεωδαισία και Γεωπληροφορική στα Μεταλλευτικά Έργα
 • Ενεργειακές Πρώτες Ύλες και Πηγές
 • Μηχανική Περιβάλλοντος στις Εκμεταλλεύσεις Ορυκτών Πόρων
 • Ασφάλεια, Υγεία και Δίκαιο στις Εκμεταλλεύσεις Ορυκτών Πόρων
 • Οικονομοτεχνική Ανάλυση Εκμεταλλεύσεων Ορυκτών Πόρων
 • Μεταλλικές Κατασκευές στις Εκμεταλλεύσεις Ορυκτών Πόρων
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
 • Διαχείριση Ποιότητας στην Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων