Αρχική » Σπουδές

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει το προπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων πενταετούς φοίτησης στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην περιοχή Κοίλων Κοζάνης.