Αρχική » Σπουδές

Αρχείο

Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει το προπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων πενταετούς φοίτησης στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην περιοχή Κοίλων Κοζάνης.