Αρχική » Ανακοινώσεις » – Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών στο Πλαίσιο Χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Αρχείο

– Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών στο Πλαίσιο Χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Ενημερώνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες για τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 70084/Ζ1/21-06-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα υποβάλλονται από την

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024,

μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Σε περίπτωση που μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου ζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι γονείς ή οι δικαιούχοι φοιτητές και φοιτήτριες, ανά περίπτωση, υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, να τα προσκομίσουν και την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) είτε με ταχυδρομείο είτε με ταχυμεταφορά (courier), στις παρακάτω περιγραφόμενες διευθύνσεις:

  1. Για τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στην Κοζάνη και στα Κοίλα αντίστοιχα:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Κτίριο Φοιτητικών Εστιών

Τ.Κ. 50150, Κοίλα Κοζάνης

Υπόψη κας Ευαγγέλου Ελευθερίας, Τηλ.: 2461068278, Email: stegastiko@uowm.gr

Σχετικά έγγραφα:

Εγκύκλιος στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2023-2024