Αρχική » Σπουδές » Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχείο

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων προσφέρει προπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αναλύεται στις παρακάτω σελίδες:

Η διάρκεια φοίτησης είναι δέκα εξάμηνα. Ο τρόπος εισαγωγής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εκτός από τις κατατάξεις πτυχιούχων) ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:
http://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis

Μετεγγραφές
Οι μετεγγραφές διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο οποίο κατατίθενται ηλεκτρονικά οι αντίστοιχες αιτήσεις μετεγγραφής:
http://www.minedu.gov.gr/aei-9/meteggrafes-new

Κατατακτήριες Εξετάσεις
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα Υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 3185 τ.Β’/2013 και ΦΕΚ 1329 τ.Β’/2015).