Αρχική » Σπουδές » Μεταπτυχιακές Σπουδές

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Tα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σύμφωνα με τη Νομοθεσία έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και χορηγούν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικά Διπλώματα (ΔΔ).