Αρχική » Το Τμήμα » Προσωπικό » Ειδικό Διδακτικό και Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

Ειδικό Διδακτικό και Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Διαμαντόπουλος Χρήστος, ΕΔΙΠ (ΤΕ)
Email: xdiamadopoulos AT uowm.gr


Κόιος Κύρος, ΕΤΕΠ (ΠΕ)
Email: kkoios AT uowm.gr


Τίγγος Αντώνιος, ΕΤΕΠ (ΤΕ)
Email: atiggos AT uowm.gr