Αρχείο

– Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητή στη “Μηχανική Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων”

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη μίας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5205/12-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΝ8469Β7Κ-ΛΦΥ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1219/26-05-2021 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑΡΡ22044.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (1) ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (υπεύθυνη κα. Θεοδώρα Τερλέκη, διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζάνης, Τηλ. 24610 68255, email: mre@uowm.gr).
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 14-07-2021.

– Μύθοι και Αλήθειες για το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στην Κοζάνη

Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχουν δημιουργηθεί διάφοροι μύθοι σχετικά με τη δομή, τον σκοπό, τις δυνατότητες και τις προοπτικές του, αλλά και το ίδιο το αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, μέσα από διάφορα δημοσιεύματα και με αφετηρία τα αποτελέσματα των υποψηφίων που το προτίμησαν στις πανελλήνιες εξετάσεις.  Ποια είναι όμως η αλήθεια για το Τμήμα μας και το αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων;

 

1ος Μύθος: Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων είναι τμήμα πρώην ΤΕΙ

Αλήθεια: το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων είναι ένα νέο Τμήμα που δημιουργήθηκε μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με πενταετές πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο εισήχθησαν ΜΟΝΟ νέοι φοιτητές μέσω των πανελληνίων εξετάσεων που διεξήχθησαν ΜΕΤΑ τη δημιουργία του το 2019. Ως αντικείμενο, δεν υπήρξε ποτέ σε Τμήμα ΤΕΙ. Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, παράλληλα, έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης των σπουδών των ενεργών φοιτητών της Κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στους οποίους όμως δεν επιτράπηκε η μεταπήδηση στο πενταετές πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, σε αντίθεση με αυτό που συνέβη σε άλλα Πανεπιστήμια της χώρας.

 

2ος Μύθος: Οι καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων είναι λίγοι σε αριθμό

Αλήθεια: το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ξεκίνησε το 2019 ως αυτοδύναμο τμήμα με 10 μέλη ΔΕΠ και 3 μέλη ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ, αριθμός ο οποίος είναι ιδιαίτερα υψηλός για νέο τμήμα, αν αναλογιστεί κανείς το πλήθος μελών ΔΕΠ στα πρώτα χρόνια λειτουργίας ανάλογων Τμημάτων, ακόμα και στα Πανεπιστήμια του κέντρου. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για Τμήμα που ιδρύθηκε μόλις δύο χρόνια πριν, καθώς και το ότι την ευθύνη για την κατανομή νέων θέσεων στα Πανεπιστήμια της χώρας την έχει αποκλειστικά το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

3ος Μύθος: Το αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων έχει χαμηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας

Αλήθεια: το ευρύ κοινό γνωρίζει ελάχιστα το αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων καθώς και τις δραστηριότητες της βιομηχανίας ορυκτών πόρων στην Ελλάδα – το ίδιο ισχύει και για τις ευκαιρίες εργασίας στον κλάδο αυτό. Οι εκμεταλλεύσεις ορυκτών πόρων στην Ελλάδα είναι δεκάδες και κατανεμημένες σε όλη την επικράτεια, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου είναι ιδιαίτερα θετικές λόγω και των ολοένα αυξανόμενων αναγκών σε πρώτες ύλες που θα στηρίξουν τις πράσινες τεχνολογίες αλλά και συνολικά τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Επίσης, η ζήτηση Μηχανικών Ορυκτών Πόρων είναι ιδιαίτερα υψηλή στο εξωτερικό, ειδικά σε χώρες που παραδοσιακά έχουν μεγάλη εξορυκτική δραστηριότητα.

 

4ος Μύθος: Οι δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων θα είναι ελάχιστες λόγω της απολιγνιτοποίησης

Αλήθεια: τα ορυχεία λιγνίτη, αν και σημαντικό κομμάτι της εξορυκτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες από την άποψη του συνολικού όγκου εξορυσσόμενων υλικών, αποτελούν απλά μία από τις πολλές εκμεταλλεύσεις στις οποίες απασχολούνται Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων. Η εγγύτητα του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στην Κοζάνη με τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις λιγνίτη στη χώρα ίσως να δίνει την αίσθηση ότι το Τμήμα δημιουργήθηκε με το λιγνίτη ως στόχο, αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική – αρκεί μια ματιά στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος για να διαπιστώσει κανείς ότι από τα 85 μαθήματα που προσφέρει, μόνο ένα αφορά ειδικά την εκμετάλλευση γαιανθράκων.

 

5ος Μύθος: Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων δεν διαθέτει τις απαραίτητες εκπαιδευτικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις

Αλήθεια: το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων διαθέτει 8 ερευνητικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια με πλούσιο εξοπλισμό αξίας μερικών εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο κομμάτι των εκπαιδευτικών αναγκών του, ενώ αναπτύσσει συνεχώς νέες υποδομές και δυνατότητες, όντας κομμάτι μιας ιδιαίτερα δυναμικά αναπτυσσόμενης Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το Τμήμα ήδη παρουσιάζει πλήρως αναπτυγμένη ακαδημαϊκή λειτουργία με υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, και χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία. Μόλις στα πρώτα 2 χρόνια λειτουργίας του, έχει διοργανώσει δέκα σεμινάρια με προσκεκλημένους διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές από την βιομηχανία εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ συμμετείχε στη συνδιοργάνωση ενός ιδιαίτερα πετυχημένου διεθνούς συνεδρίου για τις πρώτες ύλες και την κυκλική οικονομία.

 

6ος Μύθος: Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων δεν διαθέτει καθηγητές που να μπορούν να στηρίξουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα

Αλήθεια: το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων διαθέτει 10 καθηγητές με γνωστικά αντικείμενα απόλυτα συναφή με το αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, ενώ είναι στη διαδικασία εκλογής ενός ακόμα καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο τη Μηχανική Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων.

 

7ος Μύθος: Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων είχε τη χαμηλότερη βάση στο 2ο πεδίο το 2020

Αλήθεια: το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων εμφανίστηκε να έχει τη χαμηλότερη βάση στο 2ο πεδίο στις εξετάσεις του 2020 λόγω του υπερβολικού αριθμού εισακτέων (200) που καθόρισε για αυτό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αγνοώντας την απόφαση του ίδιου του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το Τμήμα (100). Η εικόνα θα ήταν αρκετά διαφορετική αν το Τμήμα είχε τους εισακτέους που είχε ζητήσει. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η βάση του Τμήματος παρουσίασε το 2020 σημαντική μείωση σε σχέση με το 2019 (περίπου 4000 μόρια) μετά και την αφαίρεση της αντιστοίχισης του Τμήματος με τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (παρόμοια μείωση παρουσίασε και η Σχολή στην Κρήτη).

 

8ος Μύθος: δεν χρειάζονται τρία Τμήματα με 100 – 200 εισακτέους το καθένα, με αντικείμενο την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Ελλάδα

Αλήθεια: κανένα από τα τρία Τμήματα/Σχολές δεν ζητάει 100 – 200 εισακτέους. Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στην Κοζάνη, από τη δημιουργία του, ζητάει κάθε χρόνο λιγότερο από 100 εισακτέους – για το 2021-2022 η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, και του Πανεπιστημίου, ήταν για 80 εισακτέους, ενώ το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφάσισε να έχει και πάλι 200 εισακτέους. Συνολικά στην Ελλάδα υπάρχουν 2 τμήματα και σχολές με το ακριβές αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων καθώς και μία Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών (συνολικά 394 θέσεις εισακτέων), τα οποία βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους (Κοζάνη – Αθήνα – Χανιά). Την ίδια στιγμή υπάρχουν 8 Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών (1084 θέσεις εισακτέων), 9 Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (1734 θέσεις εισακτέων), 8 Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών (919 θέσεις εισακτέων), και 7 Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (626 θέσεις εισακτέων)…

 

9ος Μύθος: οι ορυκτοί πόροι δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε έναν κόσμο που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ηλεκτροκίνηση

Αλήθεια: ακριβώς εξαιτίας της στροφής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση, οι ανάγκες σε ορυκτούς πόρους έχουν φτάσει σε σχεδόν μη βιώσιμα επίπεδα τα οποία προσπαθεί η παγκόσμια εξορυκτική βιομηχανία να καλύψει, εξετάζοντας πλέον ακόμα και την εξόρυξη υποθαλάσσιων κοιτασμάτων. Επομένως, οι ορυκτοί πόροι βρίσκονται με τον πλέον εμφατικό τρόπο στο κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος – είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επόμενη μέρας και όχι κατάλοιπο της προηγούμενης.

 

10ος Μύθος: το αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων δεν είναι ελκυστικό

Αλήθεια: η αλήθεια είναι ότι το αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά που ενδεχομένως να μην ταιριάζουν στην κουλτούρα του 18χρονου απόφοιτου των ελληνικών λυκείων. Η εργασία εντός εργοταξίου, το οποίο συχνά μπορεί να είναι υπόγειο, ενώ σχεδόν πάντα βρίσκεται μακριά από μεγάλες πόλεις ή και στο εξωτερικό, καθιστά το αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, για μια μερίδα των υποψηφίων, μη ελκυστικό. Οι αρνητικές ειδήσεις για θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας γύρω από τις εκμεταλλεύσεις ορυκτών πόρων, επίσης, δεν βοηθούν στην αποδοχή του αντικειμένου του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων – οι περισσότερες φορές που οι εξορυκτικές δραστηριότητες απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης είναι για την προβολή αντιδράσεων τοπικών κοινοτήτων ή την κάλυψη κάποιου ατυχήματος σε εργοτάξιο. Στην πραγματικότητα όμως, το αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων είναι από τα πλέον πολύπλευρα αντικείμενα, συνδυάζει πολλές επιστήμες, εξελίσσεται συνεχώς, βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής, και θα αποτελεί πάντα ένα απολύτως απαραίτητο αντικείμενο για την ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας. Όσοι το γνωρίζουν μέσα από τις σπουδές και την εργασία τους στις εκμεταλλεύσεις ορυκτών πόρων, το αγαπούν για τις προκλήσεις που προσφέρει, τη συνεργασία με ανθρώπους άλλων ειδικοτήτων, την εγγύτητα με τη γη και τον πλούτο της, ώστε τελικά γίνεται κομμάτι του εαυτού τους.

 

Τελικά, το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στην Κοζάνη ιδρύθηκε και λειτουργεί σε έναν ιδανικό χώρο, τη Δυτική Μακεδονία, όπου η κουλτούρα και η τεχνογνωσία σε θέματα εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ξεκίνησε με πολύ καλές προϋποθέσεις (προσωπικό, εγκαταστάσεις) και πρέπει να στηριχθεί ουσιαστικά από την πολιτεία για να μπορέσει να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία τα επόμενα χρόνια, Διπλωματούχους Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων έτοιμους να στηρίξουν την εξορυκτική βιομηχανία της χώρας και να δώσουν αξία στον ορυκτό πλούτο της.

 

Δρ. Καπαγερίδης Ιωάννης

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

 

– Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων για τους φοιτητές/τριες 3ου και 5ου εξαμήνου

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του Τμήματος ότι αρχίζει από Δευτέρα, 20.09.2021 και λήγει την Κυριακή, 03.10.2021, η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Οι φοιτήτριες και φοιτητές θα πρέπει να εισέρχονται στην εφαρμογή, με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού (username, password) ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://students.uowm.gr/login.asp . Η εφαρμογή παραμένει διαθέσιμη αδιάλειπτα, όλο το 24ωρο για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Σημαντικό για τις φοιτήτριες και φοιτητές του 5ου εξαμήνου: Ο μέγιστος αριθμός δηλούμενων μαθημάτων είναι ν+3 (όπου ν, ο αριθμός μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου), δηλαδή δηλώνονται τα μαθήματα του 5ου εξαμήνου συν επιπλέον έως τρία (3) μαθήματα από τα οφειλόμενα του 1ου και 3ου  εξαμήνου. Μη δηλωμένα μαθήματα δεν εξετάζονται στην ερχόμενη εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2022

Σημαντικό για τις φοιτήτριες και φοιτητές του 3ου εξαμήνου: Ο μέγιστος αριθμός δηλούμενων μαθημάτων είναι ν+3 (όπου ν, ο αριθμός μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου), δηλαδή δηλώνονται τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου συν επιπλέον έως τρία (3) μαθήματα από τα οφειλόμενα του 1ου εξαμήνου. Μη δηλωμένα μαθήματα δεν εξετάζονται στην ερχόμενη εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2022

Φοιτήτριες και φοιτητές που δε θα προβούν καθόλου σε δήλωση των μαθημάτων τους, δε θα έχουν δικαίωμα εξέτασης στην ερχόμενη περίοδο Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανακοίνωση δεν αφορά στους πρωτοετείς φοιτητές/τριες. Η δήλωση μαθημάτων τους μόνο για το 1ο εξάμηνο, θα γίνει αυτόματα από τη Γραμματεία.

– Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών & Φοιτητριών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

1ο ΒΗΜΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021  έως και Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΜΟΝΟ Ηλεκτρονικά, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://eregister.it.minedu.gov.gr , εισάγοντας  τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται μέσω του συστήματος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς να  απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις  Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων επιτυχίας τους.

 1. Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Επιπλέον, οι επιτυχόντες θα βλέπουν τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου που συμπλήρωσαν στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους και θα είναι σε θέση να το διορθώσουν αν δε βρίσκεται πλέον σε ισχύ.
 2. Κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Εγγραφής οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω σχετικών μηχανισμών της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε περαιτέρω διαδικασίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες είναι ήδη εγγεγραμμένοι (από προηγούμενο έτος) σε πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, είναι υποχρεωμένοι μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, να δηλώσουν τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι, αιτούμενοι έτσι, ταυτόχρονα τη διαγραφή τους από αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα επιτυχίας τους. Φοιτητές/φοιτήτριες που ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλο τμήμα, αλλά προχώρησαν ήδη στη διαγραφή τους απευθυνόμενοι κατευθείαν στη Γραμματεία του παλαιού Τμήματος/Σχολής  το προηγούμενο διάστημα (πριν την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας), είναι επίσης υποχρεωμένοι να δηλώσουν στο ίδιο σημείο της ηλεκτρονικής εφαρμογής το  Τμήμα ή Σχολή  της προηγούμενης εγγραφής.
 • Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα καταργηθέντων ΤΕΙ θα αιτούνται τη διαγραφή τους, πρώτα αναζητώντας το Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο) στο οποίο εντάχθηκε το παλαιό Τμήμα και εν συνεχεία το παλαιό Τμήμα του ΤΕΙ, από το οποίο επιθυμούν να διαγραφούν. Προς διευκόλυνση των αιτούντων, στο μενού Στοιχεία Τμημάτων παρέχεται αναλυτική λίστα, με την αντιστοίχιση των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια στα οποία έχουν ενταχθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής λειτουργίας τους (Προς διευκόλυνση των αιτούντων, στο μενού Στοιχεία Τμημάτων παρέχεται αναλυτική λίστα, με την αντιστοίχιση των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια  στα οποία έχουν ενταχθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής λειτουργία τους.

2Ο ΒΗΜΑ

Οι πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες, αφού υποβάλουν επιτυχώς την ηλεκτρονική αίτηση στην εφαρμογή του Υπουργείου, θα την εκτυπώσουν και θα αποστείλουν άμεσα στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, ή θα καταθέσουν με φυσική παρουσία, τηρώντας τα απαραίτητα πρωτόκολλα για τον περιορισμό μετάδοσης της Covid -19, τα εξής:

 1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής
 2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας
 3. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 4. Πιστοποιητικό γεννήσεως, μόνο για τους άρρενες, ώστε να καταχωρηθεί ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων στην εφαρμογή της Γραμματείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας/ Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Πανεπιστημιούπολη, Κοίλα 50100 Κοζάνη

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 1. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνση των πρωτοετών, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε κάθε βήμα.
 2. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης
 3. Επισημαίνεται, ότι για πρώτη φορά φέτος, παρέχεται η δυνατότητα αναίρεσης αίτησης εγγραφής που έχει καταχωρισθεί και έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Έτσι στην περίπτωση που κάποιος διαπιστώσει λανθασμένα στοιχεία στην αίτησή του κατόπιν της οριστικής υποβολής της, έχει τη δυνατότητα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος να προχωρήσει σε αναίρεση της λανθασμένης αίτησης και την υποβολή νέας. Για τη διαδικασία της αναίρεσης ο χρήστης χρειάζεται να συμπληρώσει τον8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και τον Αρ. Πρωτ. της προς κατάργηση αίτησης.