Αρχική » Ανακοινώσεις

Αρχείο κατηγορίας Ανακοινώσεις

Αρχείο

– Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολογικής Κατάταξης Φοιτητών/τριων Συμπληρωματικής B’ Πρόσκλησης – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2023-2024 του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΟΠ)

Πληροφορίες:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση: Κοίλα Κοζάνης ΤΚ 50150 | Τηλ. 24610-68064 | email: praktiki@uowm.gr

  • Ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης ΠΕ-ΠΔΜ: https://internship.uowm.gr/
  • Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πρακτικής Άσκησης ΠΕ-ΠΔΜ: https://p.uowm.gr/
  • Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Φοιτητών ΑΕΙ “ΑΤΛΑΣ”: http://atlas.grnet.gr/ (για την αναζήτηση θέσεων)

ΤΜΗΜΑ_ΜΟΠ_Προσωρινά-Αποτελέσματα-Αξιολογικής-Κατάταξης-Φοιτητών-Β’ Πρόσκλησης 2024-Πρόγραμμα-Πρακτικής-ΕΣΠΑ

– Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αντοχή Υλικών και Ανάλυση Αστοχιών». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 4412/29-03-2024 (ΑΔΑ:Ψ2Υ0469Β7Κ-ΧΕΓ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1082/07-04-2024 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP40185.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, τηλ. 24610-68255).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 27-05-2024

Ο Πρύτανης
Θεόδωρος Θεοδουλίδης

– Ενημερωτική Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό ΙΝΕ – ΓΣΕΕ  Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης, διοργανώνουν ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ Εργαστήριο Συμβουλευτικής Πληροφόρησης την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00-14:00, μέσω Webinar.

“Βιογραφικό Σημείωμα και LinkedIn

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ο κεντρικός ομιλητής κ. Νίκος Πατσέλης θα παρουσιάσει τον τρόπο σύνταξης του βιογραφικού σημειώματος ενώ στο δεύτερο μέρος οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ στο LinkedIn.

Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν σε εγγραφή ακολουθώντας το σύνδεσμο

https://www.inegsee.gr/ex-apostaseos-omadika-ergastiria-apo-to-ine-gsee-dyt-makedonias/

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ