Αρχική » Ανακοινώσεις

Αρχείο κατηγορίας Ανακοινώσεις

Αρχείο

– Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων για τους φοιτητές/τριες 3ου και 5ου εξαμήνου

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του Τμήματος ότι αρχίζει από Δευτέρα, 20.09.2021 και λήγει την Κυριακή, 03.10.2021, η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Οι φοιτήτριες και φοιτητές θα πρέπει να εισέρχονται στην εφαρμογή, με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού (username, password) ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://students.uowm.gr/login.asp . Η εφαρμογή παραμένει διαθέσιμη αδιάλειπτα, όλο το 24ωρο για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Σημαντικό για τις φοιτήτριες και φοιτητές του 5ου εξαμήνου: Ο μέγιστος αριθμός δηλούμενων μαθημάτων είναι ν+3 (όπου ν, ο αριθμός μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου), δηλαδή δηλώνονται τα μαθήματα του 5ου εξαμήνου συν επιπλέον έως τρία (3) μαθήματα από τα οφειλόμενα του 1ου και 3ου  εξαμήνου. Μη δηλωμένα μαθήματα δεν εξετάζονται στην ερχόμενη εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2022

Σημαντικό για τις φοιτήτριες και φοιτητές του 3ου εξαμήνου: Ο μέγιστος αριθμός δηλούμενων μαθημάτων είναι ν+3 (όπου ν, ο αριθμός μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου), δηλαδή δηλώνονται τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου συν επιπλέον έως τρία (3) μαθήματα από τα οφειλόμενα του 1ου εξαμήνου. Μη δηλωμένα μαθήματα δεν εξετάζονται στην ερχόμενη εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2022

Φοιτήτριες και φοιτητές που δε θα προβούν καθόλου σε δήλωση των μαθημάτων τους, δε θα έχουν δικαίωμα εξέτασης στην ερχόμενη περίοδο Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανακοίνωση δεν αφορά στους πρωτοετείς φοιτητές/τριες. Η δήλωση μαθημάτων τους μόνο για το 1ο εξάμηνο, θα γίνει αυτόματα από τη Γραμματεία.

– Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες Πολίτες Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Fulbright προσφέρει υποτροφίες που καλύπτουν όλους σχεδόν τους επιστημονικούς κλάδους σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο αμερικανικό πανεπιστήμιο και εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι υποτροφίες, υπό μορφή οικονομικής ενίσχυσης, δίνουν την ευκαιρία σε φοιτητές, επιστήμονες, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς να σπουδάσουν, να παρουσιάσουν διαλέξεις, να διενεργήσουν ανεξάρτητη έρευνα ή να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του ιδρύματος: https://www.fulbright.gr/el/ και στο συνημμένο έγγραφο.

Υποτροφίες Fulbright Greece για Έλληνες πολίτες 2022-2023 Υποτροφίες Fulbright Greece για Έλληνες πολίτες 2022-2023

– Ανάρτηση Πινάκων Αξιολογικής Κατάταξης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεδρίασή της (αριθμ.17/2021), την Παρασκευή 03.08.2021, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

  1. Την πρόσκληση του Π.Δ.Μμε αριθμό πρωτοκόλλου 6780/08.07.2021 αναφορικά με την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του τμήματος, στο πλαίσιο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021- 2022.
  2. Τους Όρους Απασχόλησης με το θεσμό του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου με βάση την παρ.7 Άρθρο 29 Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 16 Ν. 4559/2018 και ισχύει.
  3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2/02.09.2021  Έκθεση Αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής
  4. Τους φακέλους των υποψηφίων.

Αποφάσισε ομόφωνα την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της πρόσκλησης, ανά μάθημα ως εξής:

Γνωστικό Αντικείμενο: Αποκατάσταση Περιβάλλοντος στις Εκμεταλλεύσεις Ορυκτών Πόρων και τα Γεωτεχνικά Έργα _Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 727/22.07.2021
2 714/14.07.2021

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωτεχνικές Μελέτες Καταλληλότητας_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 714/14.07.2021
2 735/26.07.2021

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 735/26.07.2021

Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 752/28.07.2021
2 738/26.07.2021
3 729/22.07.2021
4 754/28.07.2021
5 746/27.07.2021
6 753/28.07.2021
7 751/28.07.2021
8 749/27.07.2021
9 745/27.07.2021
10 734/23.07.2021

 Γνωστικό Αντικείμενο: Θερμοδυναμική_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 726/22.07.2021
2 741/26.07.2021
3 743/27.07.2021
4 747/27.07.2021
5 744/27.07.2021

Γνωστικό Αντικείμενο: Σχέδιο με Η/Υ_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 720/20.07.2021
2 749/27.07.2021
3 742/26.07.2021
4 745/27.07.2021

Γνωστικό Αντικείμενο: Υδρογεωλογία_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 712/14.07.2021
2 735/26.07.2021

Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά Ι_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 712/14.07.2021
2 738/26.07.2021
3 743/27.07.2021
4 737/26.07.2021
5 728/22.07.2021
6 744/27.07.2021
7 753/28.07.2021
8 736/26.07.2021
9 748/27.07.2021

Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά ΙΙΙ_Αριθμητική Ανάλυση_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 712/14.07.2021
2 738/26.07.2021
3 743/27.07.2021
4 737/26.07.2021
5 728/22.07.2021
6 747/27.07.2021
7 736/26.07.2021
8 748/27.07.2021