Αρχική » Το Τμήμα » Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Αρχείο

Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Η Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, στο πλαίσιο του Άρθρου 74, παρ. 8 του Ν.4957/2022, αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

  1. Καπαγερίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  2. Ασβεστά Αργυρώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  3. Βατάλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
  4. Κυρατζής Νικόλαος, Καθηγητής
  5. Παυλουδάκης Φραγκίσκος, Επίκουρος Καθηγητής

Η θητεία της επιτροπής λήγει τον Οκτώβριο του 2026.