Αρχική » Το Τμήμα » Προσωπικό » Γραμματεία Τμήματος

Αρχείο

Γραμματεία Τμήματος

Βασική αρμοδιότητα της Γραμματείας Τμήματος αποτελεί η διοικητική υποστήριξη και εξυπηρέτηση των φοιτητών και φοιτητριών του Α΄ Κύκλου Σπουδών (προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών), Γ΄ Κύκλου Σπουδών  (Διδακτορικές Σπουδές), καθώς και των Μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος.

Τα θέματα που αφορούν σε φοιτητές και φοιτήτριες περιλαμβάνουν όλη τη διαδικασία φοίτησης από την αρχική εγγραφή έως και την απονομή του Διπλώματος (εγγραφές μέσω πανελληνίων / κατατακτηρίων εξετάσεων, τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, έκδοση πιστοποιητικών κλπ.)

Η διοικητική υποστήριξη των λειτουργιών του Τμήματος περιλαμβάνει (ενδεικτικά):

  • διαδικασίες ακαδημαϊκής εξέλιξης των μελών ΔΕΠ,
  • εκτέλεση των Αποφάσεων της Συνέλευσης,
  • διακίνηση της αλληλογραφίας,
  • διεκπεραίωση της συνέργειας με Τμήματα και Διευθύνσεις του Ιδρύματος, καθώς και με εξωτερικούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς.

Η Γραμματεία Τμήματος βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου των γραμματειών (δίπλα στην 4η πτέρυγα των αιθουσών διδασκαλίας) στο campus των Κοίλων και δέχεται το κοινό, καθημερινά στο διάστημα 11.00 – 13.30.

Δομή της Γραμματείας:

  • Θεοδώρα Τερλέκη, Προϊσταμένη Γραμματείας  Τηλ: 24610 68255, Email: mre@uowm.gr  , dterleki@uowm.gr
  • Ευγενία Κωτούλα, Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας (διαχείριση φοιτητικών/ διοικητικών θεμάτων) Τηλ: 24610 68256, Email: mre@uowm.gr , ekotoula@uowm.gr

 

Τερλέκη Θεοδώρα

Τηλ: 24610 68255
Email: mre@uowm.gr , dterleki@uowm.gr

Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα, 50100, Κοζάνη

 

 


 Κωτούλα Ευγενία

Τηλ: 24610 68256
Email: mre@uowm.gr , ekotoula@uowm.gr