Αρχική » Αρθρα του/της mreadmin

Αρχείο συντάκτη mreadmin

Αρχείο

– Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Φοιτητριών_ Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Αναρτάται το Πρακτικό της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, αναφορικά με την αξιολόγηση των αιτήσεων φοιτητών και φοιτητριών για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης κατά τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το ελληνικό δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Οκτωβρίου 2023

praktiko prosorinwn apotelesmatwn Praktikis_MRE-signed-signed

– Ι.Κ.Υ._Προκήρυξη για το πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας_ Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας, υλοποιεί και χρηματοδοτεί ένα πρόγραμμα υποτροφιών που απευθύνεται σε απόφοιτους ελληνικών πανεπιστημίων για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου Master 2 στην Γαλλία, κατ΄ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 69481/Ζ1/07-06-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 2887/τ. Β’/07-6-2022). Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χορηγηθούν 36 υποτροφίες.

Περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα:

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων-ΨΜΞΘ46ΜΤΛΗ-ΜΓΣ

Ανακοίνωση Ελληνογαλλικής Συνεργασίας.2023-24

– Έναρξη Περιόδου Δηλώσεων και Διανομών Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023

Σύμφωνα με το έγγραφο (eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2022-23.pdf) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

  • η διανομή συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την *Τρίτη 21 Μαρτίου 2023* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 19 Μαΐου 2023*.
  • οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών/φοιτητριών θα ξεκινήσουν την *Τρίτη 21 Μαρτίου 2023* και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 5 Μαΐου 2023*.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται να έχουν προβεί σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορούν πάντα να απευθύνονται στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).