Αρχική » Ανακοινώσεις » – Πρόγραμμα προηγμένων θερινών σεμιναρίων Unbound Prometheus

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Πρόγραμμα προηγμένων θερινών σεμιναρίων Unbound Prometheus

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες με αντικείμενο την Προστιθέμενη Αξiα απo Την Εκμετάλλευση Δεδομένων στο Πλαίσιο Λειτουργιών Εξόρυξης, Κατασκευών και Πρώτων Υλών (Καβάλα, 19-23 Ιουλίου 2022)

POSTER-GR