Αρχική » Το Τμήμα » Προσωπικό » Καθηγητές » Δρ. Βατάλης Κωνσταντίνος

Αρχείο

Δρ. Βατάλης Κωνσταντίνος

Google Scholar

Ακαδημαϊκή Θέση: Καθηγητής

Εκπαίδευση

 • 1981-1987: Πτυχίο, Τμήματος Γεωλογίας, Universita degli studi di Palermo Italia.
 • 2000-2004: Διδακτορικό Δίπλωμα, Σχολή  Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μεταλλευτική του περιβάλλοντος και των ορυκτών πόρων
 • Οικονομία χαμηλού άνθρακα
 • Ασφάλεια και υγεία μεταλλευτικών έργων
 • Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δείκτες

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Sims, D.B., Hudson, A.C., Keller, J.E., Vatalis, K.I., Modis, K.P. (2017). Trace element scavenging in dry wash surficial sediments in an arid region of Southern Nevada, USA. Mine Water and the Environment, 36(1), 124-132.
 • Vatalis, K.I., Manoliadis, O., Charalampides, G., Platias, S., Savvidis, S. (2013). Sustainability components affecting decisions for green building projects. Procedia Economics and Finance 5, 747-756.
 • Modis, K., Vatalis, K.I., Sachanidis, Ch. (2013). Spatiotemporal risk assessment of soil pollution in a lignite mining region, using BME approach. Int. Journal of Coal Geology. 112 (1), 173–179.
 • Vatalis, K.I., Laaksonen, A., Charalampides, G., Benetis, N.P. (2012).Intermediate technologies towards low-carbon economy. The Greek zeolite CCS outlook into the EU commitments. Renewable & Sustainable Energy Reviews 16, 3391-3400.
 • Modis, K., Vatalis, K., Papantonopoulos, G., Sachanidis, Ch. (2010). Uncertainty management of a hydrogeological data set in a Greek lignite basin, using BME. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 24(1), 47-56.
 • Vatalis, K.I., Kaliampakos, D.C. (2006). An overall index of environmental quality in coal mining areas and energy facilities. Environmental Management, 38(6), 1031-1045.

Πλήρες Βιογραφικό: Αρχείο PDF

Επικοινωνία

Γραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Κοίλα Κοζάνης, 50100

Τηλέφωνο: +30 24610 68512

Email: kvatalis AT uowm.gr