Αρχική » Το Τμήμα » Προσωπικό » Καθηγητές » Δρ. Σαχπάζης Κωνσταντίνος

Αρχείο

Δρ. Σαχπάζης Κωνσταντίνος

Ο Δρ. Σαχπάζης Κωνσταντίνος είναι Καθηγητής 1ης Βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, και Μέλος της Γενικής Συνέλευσης.

Ακαδημαϊκή Θέση: Καθηγητής

Ο Δρ Κώστας Σαχπάζης είναι απόφοιτο μέλος του «Institution of Civil Engineers» (ICE), Λονδίνο, με τον αριθμό μητρώου μέλους: 67689219. Είναι επίσης Βραβευμένος από το Ίδρυμα Πολιτικών Μηχανικών (ICE) της Μεγάλης Βρετανίας και του απονεμήθηκε χρηματικό ποσό και το βραβείο του καλύτερου απόφοιτου Πολιτικού Μηχανικού από τα Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι ενεργό μέλος Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Αρ.Μητρ.: P004216, και Ιδρυτής και Διαχειριστής της ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ ΕΠΕ, καθώς και συν-Ιδρυτής και συν-Διαχειριστής της Βρετανικής εταιρείας GeoStatic Ltd Με τα χρόνια, έχει αποκτήσει τα ακόλουθα Διπλώματα και Ακαδημαϊκούς Τίτλους:

 • Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός B.Eng (First Class Honours with First Distinction & Cash Prize/Award) του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπ/μίου Portsmouth, Αγγλία, το 2013. (Κατάταξη: Διάκριση πρώτου φοιτητή επειδή επέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία στο τμήμα 120 ατόμων).
 • Διπλωματούχος Γεωλόγος του Α.Π.Θ., το 1980.
 • Παρακολούθηση του τελευταίου έτους του B.Sc. Eng. του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπ/μίου Newcastle Upon Tyne, Αγγλία, το 1982.
 • Διπλωματούχος Master (M.Sc.Eng.) του Πανεπ/μίου Newcastle Upon Tyne, Αγγλία, στον τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, το 1983. Εξειδίκευση: Μηχανική θεμελιώσεων, Εδαφομηχανική, Βραχομηχανική, Μηχανική Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Εργαστηριακές δοκιμές-έρευνες εδαφών και πετρωμάτων.
 • Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ph.D. Ε.Μ.Π.), στην Γεωτεχνική Μηχανική το 1988, με βαθμό: Ομόφωνα Άριστα.
 • Μεταδιδακτορικός ερευνητής σε θέμα Carbon Critical Geotechnics στο Πανεπιστήμιο Newcastle, Αγγλία, 2012. (Παρουσίαση Εκπαιδευτικής Μεταδιδακτορικής Έρευνας).

Ο Κώστας είναι επαγγελματίας Πολιτικός & Γεωτεχνικός Μηχανικός, καθώς και Διπλωματούχος Γεωλόγος, διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, κατέχοντας την επαγγελματική άδεια μελετητή στην κατηγορία 21/Γ’ (Γεωτεχνική Μηχανική) με εξειδίκευση στην Γεωτεχνική Μηχανική, Εδαφοδυναμική, Εδαφομηχανική, Βραχομηχανική, Μηχανική θεμελιώσεων, Κατολισθήσεις, Έργα Αντιστήριξης και Συγκράτησης Εδαφών σε εκσκαφές, στην Στατική Μοντελοποίηση, Ανάλυση, Σχεδιασμό και Απόδοση Σχεδιαστικών Λεπτομερειών, και σε θέματα ανάλυσης της αλληλεπίδρασης Εδάφους – Θεμελίωσης – Κατασκευής.

Έχει περίπου 30 χρόνια εμπειρίας και ενασχόλησης στην εφαρμοσμένη έρευνα, στις υπηρεσίες συμβούλου και στο σχεδιασμό γεωτεχνικών έργων Πολιτικού Μηχανικού τόσο στον Δημόσιο όσο και Ιδιωτικό τομέα. Έχει εκπονήσει συνολικά πάνω από χίλιες (1.000) Μελέτες Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Link).

Επιπλέον, είναι Τακτικός Καθηγητής 1ης Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωτεχνικής Μηχανικής στην Πολυτεχνική Σχολή του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής ΜακεδονίαςΜεταπτυχιακός Καθηγητής στο Πρόγραμμα Σπουδών MSc MOGMAT, στο Ελληνο-Αζέρικο Διεθνές Διιδρυματικό-Διατμηματικό κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου»  (Petroleum Oil and Gas Management and TransportationM.Sc. MOGMAT)», (ΦΕΚ 1449 τεύχος Β/16 Απριλίου 2020), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Επίσημη Εφημερίδα 114 Α), (Link).

Μεταπτυχιακός Καθηγητής στο Πρόγραμμα Σπουδών MSc ΑΠΕ. Διατμηματικό κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια» (MSc in Renewable Energy Sources & Buildings Energy Management)», (Link), καθώς και Καθηγητής ΣΕΠ του Ε.Α.Π., στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Σ.Θ.Ε.Τ.) M.Sc. στην Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) και M.Sc. στην Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές MSc (ΣΜΑ) του Ε.Α.Πανεπιστημίου.

Είναι διαπιστευμένος κριτής παγκόσμιων Εκδοτικών Οργανισμών/Οίκων, όπως: “Elsevier” και “Springer”. Είναι Εμπειρογνώμων Βιομηχανίας (Industrial Expert), διορισμένος από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Διακρατικό  Πρόγραμμα Έρευνας, Καινοτομίας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ. Έχει δημοσιεύσει πολλά επιστημονικά άρθρα και Ακαδημαϊκά βιβλία.

Επιπλέον Διατελεί ή έχει Διατελέσει:

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 2014-2020.
  Διατελεί Αξιολογητής του ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, που αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ) ΚΥΠΡΟΥ (EVALUATOR).
  Διατελεί Αξιολογητής του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται στο Ίδρυμα, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (EVALUATOR).
  Διατελεί Αξιολογητής του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Εμπειρογνωμόνων (Ν. 4310/2014) για τις Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνάς και Θρησκευμάτων.
 • ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ (ISSMGE).
  Έχει διατελέσει Επίσημος Εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ISSMGE) για την Ελλάδα για το 2015, στις Τεχνικές Επιτροπές της ISSMGE TC303 Coastal and River Disaster Mitigation and Rehabilitation, JTC1 Natural Slopes and Landslides και JTC2 Representation of Geo-Engineering Data.
 • ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ITA-AITES.
  Έχει διατελέσει Επίσημος Εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης Διάνοιξης Σηράγγων (ITA) για την Ελλάδα για το 2014, στον τομέα της «Συμβατικής Διάνοιξης Σηράγγων” -Ομάδα Εργασίας 19 (WG 19).
 • ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (INDUSTRIAL EXPERT).
  Έχει διατελέσει Εμπειρογνώμων Βιομηχανίας (Industrial Expert), διορισμένος από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Διακρατικό Πρόγραμμα Έρευνας, Καινοτομίας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ_(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).
  Διατελεί  Πιστοποιημένος  Αξιολογητής‐Εμπειρογνώμων  με  τη  με  Α.Π. 36637/20.05.2021  Απόφαση  της Επιτροπής Μητρώου ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών‐Εμπειρογνωμόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ως Αξιολογητής‐Εμπειρογνώμονας για αξιολογήσεις προτάσεων/αιτήσεων υποψηφίων σε Προκηρύξεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

Τέλος, έχει δημοσιεύσει πολλά επιστημονικά άρθρα και Ακαδημαϊκά βιβλία. Για περισσότερες λεπτομέρειες κάντε κλικ (pdf).

 

Δρ Κώστας Σαχπάζης
Πολιτικός & Γεωτεχνικός Μηχανικός,
Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Αρ.Μητρ.: P004216
BEng Πολιτικού Μηχανικού UK (1st Class Hons, Distinction)
Δίπλωμα Γεωλόγου Α.Π.Θ.,
MSc. Geotechnical Engineering U.K.,
Ph.D. Γεωτεχνικής Μηχανικής Ε.Μ.Π.,
Post-Doctorate UK, Grad. Member of ICE UK.
Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής
Κατεύθυνση Μεταλλευτικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)
Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη, 50132, Ελλάς.
Καθηγητής ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Μεταπτυχιακό (M.Sc.) πρόγραμμα:

«Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές»
Καθηγητής στο Π.Μ.Σ. «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου M.Sc. MOGMAT»
Καθηγητής στο Π.Μ.Σ. «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας M.Sc. APE»

Επικοινωνία:

Εργαστήριο Γεωμηχανικής & Γεωστατικής Μηχανικής,

Τηλ: +30 2461-040161-5, Εσωτ.: 179 & 245

Κιν: +30 6936425722

E-mail: csachpazis AT uowm.gr and costas AT sachpazis.info

Ιστοσελίδα:    https://mre.uowm.gr/

                      https://mre.uowm.gr/to-tmima/prosopiko-2/prosopiko/dr-sachpazis-konstantinos/

LinkedIn:        https://www.linkedin.com/in/dr-costas-sachpazis-11948317