Αρχική » Ανακοινώσεις » – Πρόγραμμα ημερίδας υποψήφιων διδακτόρων Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Πρόγραμμα ημερίδας υποψήφιων διδακτόρων Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Η έρευνα των υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024, Μεγάλο Αμφιθέατρο Κοίλων

Πρόγραμμα Ημερίδας

5:00 Έναρξη ημερίδας – Χαιρετισμοί
5: 10

Ανάλυση ρίσκου ευστάθειας θαλάμων & στύλων σε υπόγεια εκμετάλλευση μαρμάρου μέσω αξιολόγησης δεδομένων γεωτεχνικών οργάνων παρακολούθησης

Χρήστος Γράβαλος, Ιωάννης Καπαγερίδης

5:30

Παρακολούθηση της ευστάθειας των πρανών σε υπαίθρια ορυχεία – Διερεύνηση της ικανότητας των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) χαμηλού κόστους για τον έγκαιρο εντοπισμό εδαφικών μετατοπίσεων

Στέφανος Τσαχουρίδης, Φραγκίσκος Παυλουδάκης

5:50

Ατμοσφαιρική ρύπανση – Νέες προσεγγίσεις για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των πηγών ατμοσφαιρικών ρύπων σε αστικό περιβάλλον

Βαγιούλα Διαμάντη, Αθανάσιος Τριανταφύλλου

6:10

Στατιστική ανάλυση δεικτών απόδοσης και χρόνων λειτουργίας πάγιου εξοπλισμού Ορυχείου Νοτίου Πεδίου

Δήμητρα Κόνδυλα, Φραγκίσκος Παυλουδάκης

6:30

Η Περμοτριαδική μετακλαστική-ηφαιστειοϊζηματογενής ακολουθία του δυτικού περιθωρίου της Πελαγονικής ζώνης στη Δυτική Μακεδονία – Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Ελένη Κοντάνη, Αργυρώ Ασβεστά

6:50

Μεταβατικές και μετά την εξόρυξη χρήσεις γης: Μια συνολική ανασκόπηση των κανονιστικών πλαισίων, των κριτηρίων και των μεθόδων λήψης αποφάσεων

Χρυσούλα Παγούνη, Φραγκίσκος Παυλουδάκης

7:10

Εφαρμογές συστημάτων μηχανικής μάθησης και ψηφιακών διδύμων στη μεταλλευτική

Αγνή Πάτρα, Ιωάννης Καπαγερίδης

7:30

Η πράσινη μετάβαση και η απολιγνιτοποίηση μέσω της φυτοαποκατάστασης

Αριστοτέλης Τριανταφυλλίδης, Φραγκίσκος Παυλουδάκης

7:50

Συζήτηση – Συμπεράσματα