Αρχική » Το Τμήμα » Προσωπικό » Καθηγητές » Δρ. Κυρατζής Νικόλαος

Αρχείο

Δρ. Κυρατζής Νικόλαος

Ακαδημαϊκή Θέση: Καθηγητής

Σπουδές

 • Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών – 1979-1984. Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Ιούλιος 1984.
 • Tufts University, Medford, MA, USA – 1984-1987. MSc in Chemical Engineering awarded May 1987.
 • Tufts University, Medford, MA, USA – 1987-1991. PhD in Chemical Engineering awarded November 1991.

Υποτροφίες – Διακρίσεις

 • 1979-80 Κρατική Υποτροφία (ΙΚΥ), Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα
 • 1984-1987 Έμμισθος μεταπτυχιακός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Tufts από το Υπουργείο Ενέργειας, ΗΠΑ
 • 1987-1991 Έμμισθος μεταπτυχιακός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Tufts από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών και την εταιρεία DuPont, ΗΠΑ
 • 1992-93 Μεταδιδακτορική Υποτροφία από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών και την εταιρεία DuPont, ΗΠΑ στο Πανεπιστήμιο Tufts
 • 1992-93 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, W.R. Grace & Co.-Conn., Research Department, Cambridge, MA, USA
 • 1994-1996 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Imperial College of Science, Technology and Medicine, Department of Materials, London SW5 2BΡ, UK
 • 1996-1997 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Imperial College of Science, Technology and Medicine, Department of Chemical Engineering, London SW5 2BΡ, UK
 • 1997-1998 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Imperial College of Science, Technology and Medicine, Department of Chemical Engineering, London SW5 2BΡ, UK
 • 2000-2002 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Harvard University, Center for Engineering in Medicine, Shriners Hospital for Children
 • Ιουλ.-Σεπτ. 2005 Επισκέπτης Καθηγητής, Πρόγραμμα Επιστημονικών Ανταλλαγών, Royal Society, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, University of St. Andrews, Department of Chemistry, Scotland, UK
 • 2006-2007 Επισκέπτης Ερευνητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ)

Διδακτική και Ερευνητική Εμπειρία

 • 1998-2019 Καθηγητής Ηλεκτροχημείας, Πρώην Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Αντιρρύπανσης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Μακεδονίας, Κοζάνη, Ελλάδα
 • 2006-2007 Επισκέπτης Ερευνητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ)
 • Ιουλ.-Σεπτ. 2005 Επισκέπτης Καθηγητής, Πρόγραμμα Επιστημονικών Ανταλλαγών, Royal Society, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, University of St. Andrews, Department of Chemistry, Scotland, UK
 • 2000-2002 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Harvard University, Center for Engineering in Medicine, Shriners Hospital for Children
 • 1994-1998 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Imperial College of Science, Technology and Medicine, Departments of Materials and Chemical Engineering, London SW5 2BΡ, UK
 • 1984-1991 Μεταπτυχιακός Ερευνητής, Department of Chemical Engineering, Tufts University, USA

Βιομηχανική Εμπειρία

 • Esso-Exxon (Ε.Κ.Ο.), Θεσσαλονίκη- Ελλάδα Ιούνιος, 1983-Σεπτέμβριος, 1983.
 • W.R. Grace & Co.-Conn., Research Department, Cambridge, MA, ΗΠΑ 1992-1993

Επαγγελματικοί Σύλλογοι

 • Electrochemical Society (ECS),ΗΠΑ
 • American Institute of Chemical Engineers
 • ΤΕΕ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Κυψέλες Καυσίμου Στερεού Ηλεκτρολύτη (SOFCs)
 • Ανοδικά Ηλεκτρόδια για SOFCs
 • Ηλεκτροκαταλυτικές Διεργασίες σε SOFCs
 • Μέθοδοι Παρασκευής Κεραμικών Υλικών και Υμενίων και Χαρακτηρισμός
 • Ρεολογία Κεραμικών Αιωρημάτων
 • Ηλεκτρολυτικές Διεργασίες σε SOFCs
 • Ανάλυση Διαθέσιμης Ενέργειας Διεργασιών
 • Μοντελοποίηση Πολλαπλής Κλίμακας Διεργασιών
 • Μοντελοποίηση Κυψελών Στερεού Οξειδίου

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 1. “Fabrication of Thin Functional Films by Solution Aerosol Thermolysis (SAT)” , A. Krestou, I. Giozis, G. Maroulis, A. Barbatsis, C. Tsanaktsidis, V. Kyriakou, and N. E. Kiratzis, ECS Journal of Solid State Science and Technology, 7 (11) P660-P670 (2018) DOI: 10.1149/2.0251811jss
 2. “Morphology and Structure of Ceramic Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis”, George Tsimekas, E. Papastergiades, and Nikolas E. Kiratzis, ECS Journal of Solid State Science and Technology, (2017) 6 (8) P553-P560 DOI: 10.1149/2.0301708jss
 3. “Applications of the technique of solution aerosol thermolysis (SAT) in solid oxide fuel cell (SOFC) component fabrication”, N.E.Kiratzis, Ionics (2016) 22:751-770 DOI 10.1007/s11581-016-1704-3
 4. “Preparation and characterization of copper based cermet anodes for use in solid oxide fuel cells at intermediate temperatures”, N. E. Kiratzis & P. Connor & J. T. S. Irvine, J Electroceram, 24(4), (2010) 270.
 5. “Fabrication of ceramic electrolytic films by the method of solution aerosol thermolysis (SAT) for solid oxide fuel cells (SOFC)”, E. Papastergiades & S. Argyropoulos & N. Rigakis & N. E. Kiratzis, Ionics, 15(5) (2009), 545.
 6. “Preparation and Characterisation of Copper/Yttria Titania Zirconia Cermets for Use as Possible Solid Oxide Fuel Cell Anodes”, N.Kiratzis, P. Holtappels, C.E. Hatchwell, M. Mogensen, J.T.S. Irvine, Fuel Cells, 1, (2001),211.
 7. “Depletion flocculation of particulate systems induced by Hydroxyethylcellulose”, N.E.Kiratzis, P.F. Luckham, Journal of the European Ceramic Society,19 (15) , (1999),2605.
 8. “Depletion flocculation of particulate systems induced by Hydroxyethylcellulose”, N.E.Kiratzis, M. Faers, P.F. Luckham, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 151, (1999), 461.
 9. “Rheological Behaviour of Stabilised Aqueous Alumina Dispersions in Presence of Hydroxyethyl Cellulose”, N.Kiratzis, P.F. Luckham, Journal of the European Ceramic Society, 18(7),(1998),783.
 10. “Protons and electrons in CGO electrolytes”, N.E.Kiratzis, B.C.H. Steele, J.M. Ralph, A. Atkinson, M. Sahibzada, J.A. Kilner, Electrochemical Society Proceedings, Volume 97-24 (1997), 36.
 11. “The Synthesis of Hydrogen Cyanide in a Solid Electrolyte Fuel Cell”, N.Kiratzis, M. Stoukides, Journal of the Electrochemical Society, 134 (8) (1987), 1925.

Πλήρες Βιογραφικό: Αρχείο PDF