Αρχική » Σπουδές » Προπτυχιακές Σπουδές » Γνωστικές Περιοχές Προγράμματος Σπουδών

Αρχείο

Γνωστικές Περιοχές Προγράμματος Σπουδών

Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ανά εξάμηνο, στα οποία στηρίζεται η ανάπτυξη των επιστημονικών πεδίων του Τμήματος.

 

Γεωλογικές Επιστήμες


Γεωπληροφορική


Γεωτεχνική Μηχανική


Μηχανική Μεταλλείων


Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων – Μεταλλουργία


Μηχανική Υδρογονανθράκων


Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική


Διαχείριση Τεχνικών Έργων