Αρχική » Ανακοινώσεις » – Ανάρτηση Πινάκων Αξιολογικής Κατάταξης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Αρχείο

– Ανάρτηση Πινάκων Αξιολογικής Κατάταξης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεδρίασή της (αριθμ.17/2021), την Παρασκευή 03.08.2021, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

  1. Την πρόσκληση του Π.Δ.Μμε αριθμό πρωτοκόλλου 6780/08.07.2021 αναφορικά με την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του τμήματος, στο πλαίσιο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021- 2022.
  2. Τους Όρους Απασχόλησης με το θεσμό του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου με βάση την παρ.7 Άρθρο 29 Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 16 Ν. 4559/2018 και ισχύει.
  3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2/02.09.2021  Έκθεση Αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής
  4. Τους φακέλους των υποψηφίων.

Αποφάσισε ομόφωνα την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της πρόσκλησης, ανά μάθημα ως εξής:

Γνωστικό Αντικείμενο: Αποκατάσταση Περιβάλλοντος στις Εκμεταλλεύσεις Ορυκτών Πόρων και τα Γεωτεχνικά Έργα _Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 727/22.07.2021
2 714/14.07.2021

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωτεχνικές Μελέτες Καταλληλότητας_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 714/14.07.2021
2 735/26.07.2021

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 735/26.07.2021

Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 752/28.07.2021
2 738/26.07.2021
3 729/22.07.2021
4 754/28.07.2021
5 746/27.07.2021
6 753/28.07.2021
7 751/28.07.2021
8 749/27.07.2021
9 745/27.07.2021
10 734/23.07.2021

 Γνωστικό Αντικείμενο: Θερμοδυναμική_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 726/22.07.2021
2 741/26.07.2021
3 743/27.07.2021
4 747/27.07.2021
5 744/27.07.2021

Γνωστικό Αντικείμενο: Σχέδιο με Η/Υ_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 720/20.07.2021
2 749/27.07.2021
3 742/26.07.2021
4 745/27.07.2021

Γνωστικό Αντικείμενο: Υδρογεωλογία_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 712/14.07.2021
2 735/26.07.2021

Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά Ι_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 712/14.07.2021
2 738/26.07.2021
3 743/27.07.2021
4 737/26.07.2021
5 728/22.07.2021
6 744/27.07.2021
7 753/28.07.2021
8 736/26.07.2021
9 748/27.07.2021

Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά ΙΙΙ_Αριθμητική Ανάλυση_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 712/14.07.2021
2 738/26.07.2021
3 743/27.07.2021
4 737/26.07.2021
5 728/22.07.2021
6 747/27.07.2021
7 736/26.07.2021
8 748/27.07.2021