Αρχική » Το Τμήμα » Προσωπικό » Καθηγητές » Γκούντας Ιωάννης, MPhill

Αρχείο

Γκούντας Ιωάννης, MPhill

Ακαδημαϊκή Θέση: Λέκτορας

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διετές Master of Philosophy (M.Phil.) στο Πανεπιστήμιο του Newcastle της Μεγάλης Βρετανίας (University of Newcastle upon Tyne, Department of Civil Engineering).

Επαγγελματική Εμπειρία

Επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός από το 1993. Έχει ασχοληθεί με τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Μελέτη και επίβλεψη κτιρίων.
 • Πρωτοβάθμιους ελέγχους (150) στα κτίρια της Αττικής, μετά τον σεισμό του Σεπτεμβρίου 1999.
 • Σύναψη σύμβασης αορίστου χρόνου με τη Δημοτική Επιχείρηση Μελετών – Κατασκευών Κοζάνης (Δ.Ε.Μ.Κ.ΚΟ.), ως προϊστάμενος τμήματος μελετών, από το Σεπτέμβριο του 1997, μέχρι το Νοέμβριο του 2006 με ειδίκευση σε θέματα κυκλοφορίας – συγκοινωνιών.
 • Το Νοέμβριο του 2006 ορκίστηκε στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, στο τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, σε οργανική θέση, ως Καθηγητής Εφαρμογών.

Λίστα Μελετών

 • Μελέτη χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων Δήμου Κοζάνης. (Μελέτη φυλακίου – χώρου). Συνολικός προϋπολογισμός έργου 310.000.000 δρχ (909.758 ευρώ).
 • Μελέτη χώρου κατασκηνώσεων Λιτόχωρου Πιερίας. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 15.000.000 δρχ (44.021 ευρώ).
 • Μελέτη προσβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε δημόσια κτίρια. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 4.200.000 δρχ (12.326 ευρώ).
 • Μελέτη διαμόρφωσης πλατείας μεγάλης αυλής. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 25.000.000 δρχ (73.368 ευρώ).
 • Μελέτη Βιοτεχνικού Πάρκου Επιπλοξυλουργών Κοζάνης. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 452.510.000 δρχ (1.327.982 ευρώ)
 • Μελέτη πληροφοριακής σήμανσης πόλης Κοζάνης. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 5.000.000 δρχ (14.674 ευρώ).
 • Μελέτη Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Κοζάνης (Χώρος στάθμευσης επισκεπτών, κυλικείο, φυλάκιο, πάρκο). Συνολικός προϋπολογισμός έργου 83.770.000 δρχ (245.840 ευρώ).
 • Μελέτη ανάπλασης και κυκλοφοριακών επεμβάσεων με τίτλο: Μελέτη ανάπλασης στον κόμβο των οδών Δημοκρατίας – Π. Χαρίση. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 20.000.000 δρχ (58,694 ευρώ).
 • Μελέτη ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδού Παύλου Μελά Α’ Φάση. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 374.310.000 δρχ (1.098.489 ευρώ).
 • Μελέτη ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδού Παύλου Μελά Β’ Φάση. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 75.400 ευρώ.
 • Μελέτη αναπλάσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδού Αριστοτέλους. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 81.830.000 δρχ (240.147 ευρώ).
 • Μελέτη ανάπλασης κεντρικής οδού Δημοτικού Διαμερίσματος Δαμασκηνιάς Δήμου Τσοτυλίου. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 176.280 ευρώ.
 • Μελέτη διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων στην πόλη της Κοζάνης. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 325.000 ευρώ.
 • Μελέτη Α’ Βρεφονηπιακού σταθμού Κοζάνης. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 843.000 ευρώ.
 • Μελέτη κατασκευής κέντρου στήριξης ατόμων με αναπηρίες στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 1.190.000 ευρώ.
 • Μελέτη ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδού Παύλου Μελά Β’ Φάση. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 477.277,48 ευρώ
 • Μελέτη κόμβου Αγίου Γεωργίου. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 17.608,05 ευρώ
 • Μελέτη βελτίωσης τμημάτων υφιστάμενου αστικού οδικού δικτύου – βελτίωση της εισόδου και εξόδου της Ε. Ο. Ιωαννίνων / Θεσσαλονίκης, στην πόλη της Κοζάνης. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 1.400.000 ευρώ.
 • Μελέτη ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων της περιοχής Αγίου Νικάνορα Κοζάνης. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 1.225.000 ευρώ.
 • Μελέτη ανάπλασης παιδότοπων στην πόλη της Κοζάνης. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 118.500 ευρώ.
 • Μελέτη ανάπλασης οδού Μελούνας Κοζάνης. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 138.000 ευρώ.
 • Μελέτη πεζοδρόμησης οδού Μακεδονομάχων και παρόδων. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 496.000 ευρώ.
 • Μελέτη πεζοδρόμησης οδού Μακεδονομάχων και παρόδων. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 496.000 ευρώ.
 • Μελέτη διαπλατύνσεων Μ. Αλεξάνδρου, Βενιζέλου, Τράντα και παρόδων. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 1.344.700 ευρώ.
 • Μελέτη ανάπλασης περιοχής Τσιμηνάκη, Ερμού, Λιούφη, πλατείας Χαλκιά. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 386.000 ευρώ.
 • Μελέτη πλακόστρωσης οδού Μοναστηρίου. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 170.000 ευρώ.
 • Σύμβαση έργου με Δ.Ε.Υ.Π. Γρεβενών – εκπόνηση μελέτης: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΟΥΛΙΟ, ΆΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ, ΑΛΩΝΙΑ, ΜΕΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 1.800.000 ευρώ.
 • Σύμβαση έργου με Δ.Ε.Υ.Π. Γρεβενών – εκπόνηση μελέτης ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 480.000 ευρώ.
 • Σύμβαση έργου με Δ.Ε.Υ.Π. Γρεβενών – εκπόνηση μελέτης: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 157.000 ευρώ.
 • Σύμβαση έργου με Δ.Ε.Υ.Π. Γρεβενών – εκπόνηση μελέτης: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 822.000 ευρώ.
 • Σύμβαση έργου με Δ.Ε.Υ.Π. Γρεβενών – εκπόνηση μελέτης: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Γ. ΜΠΟΥΣΙΟΥ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δήμου Γρεβενών. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 970.000 ευρώ.
 • Σύμβαση έργου με Δ.Ε.Υ.Π. Γρεβενών – εκπόνηση μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ Δήμου Γρεβενών. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 500.000 ευρώ.

Επιστημονικοί Σύλλογοι

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (1993)
 • Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) (1998)
 • Σύλλογος Συγκοινωνιολόγων Ελλάδος (Σ.Ε.Σ.) (2002) (WWW. Ses.gr)

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • ΜΟΠ105 Τεχνικό Σχέδιο
 • ΜΟΠ204 Τεχνική Μηχανική-Στατική
 • ΜΟΠ404 Γεωδαισία
 • ΜΟΠ406 Εφαρμοσμένη Υδραυλική
 • ΜΟΠ894 Οδοποιία
 • ΜΟΠ934 Καταστροφικά Φαινόμενα
 • ΜΟΠ992 Σκυρόδεμα – Δομικές Κατασκευές

Επικοινωνία

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα, 50100, Κοζάνη

Βιογραφικό: Gkoudas CV