Αρχική » Ανακοινώσεις » – Υποτροφίες Αυστρίας

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Υποτροφίες Αυστρίας

Ανακοινώνεται το υπ’ αριθμ. 141284/Ζ1/15-11-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με υποτροφίες που προσφέρει η Αυστριακή Κυβέρνηση

Υποτροφίες της Αυστρίας