Αρχική » Webinars » Know Your Industry Webinars

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

Know Your Industry Webinars

3ος Κύκλος

κ. Χατζηευστρατίου Βασίλειος – ο Fly-In Fly-Out Μηχανικός Ορυκτών Πόρων και η διαχείριση τελμάτων μεταλλείων

Αρχείο διάλεξης (PDF)          Βίντεο


κα. Πασχαλίδου Ιωάννα – Μηχανικός Ορυκτών Πόρων: Επίβλεψη Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών – Ασφάλεια Εργασιών & Έργου

Αρχείο διάλεξης (PDF)          Βίντεο


Δρ. Γεώργιος Μπαράκος – Στρατηγικά ορυκτά και μέταλλα μέσα από την οπτική ενός Μηχανικού Ορυκτών Πόρων

Αρχείο διάλεξης (PDF)          Βίντεο


κα. Βασιλική Γιαβή – Οι δορυφορικές εικόνες στην υπηρεσία του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων

Αρχείο διάλεξης (PDF)          Βίντεο


κ. Στειακάκης Χρύσανθος – Ο Μηχανικός στον κόσμο των μελετών

Αρχείο διάλεξης (PDF)          Βίντεο


κ. Παπαδόπουλος Ανδρέας – The world of Epiroc: A sustainable productivity partner for the mining and infrastructure industry

Αρχείο διάλεξης (PDF)          Βίντεο


Δρ. Hamdan Ali M. Hamdan – O δρόμος των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων προς τις χώρες του Αραβικού Κόλπου: Ευκαιρίες, Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Αρχείο διάλεξης (PDF)          Βίντεο


2ος Κύκλος

Mr. Denis Richard – ERAMET: Sustainable Mining and Environmental Management

Αρχείο διάλεξης (PDF)           Βίντεο


Mr. Emmanual Chevalier – CARMEUSE: Mining Expertise Impacting Everyday Life

Αρχείο διάλεξης (PDF)           Βίντεο


1ος Κύκλος

Δρ. Ρούμπος Χρήστος – Μεταλλευτικός Σχεδιασμός Επιφανειακών Λιγνιτωρυχείων στο Νέο Ενεργειακό Τοπίο – Κρίσιμοι Παράγοντες και Μοντέλα Βελτιστοποίησης

Αρχείο διάλεξης (PDF),    Φωτογραφικό υλικό (PDF)


Δρ. Αποστολίκας Αθανάσιος – Ορυκτός Πλούτος & Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ – Η Συμβολή τους στην Ελληνική Οικονομία

Αρχείο διάλεξης (PDF)


κ. Λυσσαρίδης Νικόλαος – Τεχνολογία Διατρήσεων και Ανατινάξεων στη Μεταλλευτική & Ορυκτός Πλούτος στη Δυτική Μακεδονία

Αρχείο διάλεξης 1 (PDF),    Αρχείο διάλεξης 2 (PDF)


κ. Βυθούλκας Κωνσταντίνος – Εκμετάλλευση του Κοιτάσματος Παλυγκορσκιτικής και Μικτής Μπεντονιτικής Αργίλου στα Γρεβενά-Κοζάνη από τη ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε.

Αρχείο διάλεξης (PDF)


Δρ. Μπουρμάς Γεώργιος – ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. – Επιφανειακές και Υπόγειες Εκμεταλλεύσεις Λευκολίθου

Αρχείο διάλεξης (PDF)


Δρ. Παυλουδάκης Φραγκίσκος – Προστασία Περιβάλλοντος και Αποκατάσταση Εδαφών σε Επιφανειακά Ορυχεία

Αρχείο διάλεξης (PDF)