Αρχική » Το Τμήμα » Προσωπικό » Καθηγητές » Δρ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

Δρ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Ακαδημαϊκή Θέση: Ομότιμος Καθηγητής

Εκπαίδευση

1976: Πτυχίο του Φυσικού Τμήματος, της Φυσικομαθηματικής Σχολής, του ΑΠΘ
1977: Πτυχίο Σχολής Προσωπικού ΟΤΕ Α.Ε.
1980: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηλεκτρονικών Σπουδών ((Ραδιοηλεκτρολογίας), της Φυσικομαθηματικής Σχολής, του ΑΠΘ
1994: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2015: Εκπαιδευτική άδεια, Exposure, Epidemiology & Risk Program, Environmental Chemistry Laboratory at Harvard School of Public Health, Boston USA

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα
 • Ατμοσφαιρική διασπορά
 • Μετρήσεις ποιότητας αέρα
 • Καταμερισμός πηγών, πηγές διαφεύγουσας σκόνης
 • Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για τη Διαχείριση της Ποιότητας του Αέρα

Διδασκαλία Μαθημάτων

 • ΜΟΠ 104: Φυσική Ι
 • ΜΟΠ 202: Φυσικη ΙΙ
 • ΜΟΠ 604: Ατμοσφαιρική Ρύπανση – Κλιματικές Μεταβολές
 • ΜΟΠ 932: Τεχνολογίες Διαχείρισης Αέριων Αποβλήτων – Μοντέλα Διασποράς

Πρόσφατες Δημοισεύσεις (2014 – 2019)

 • Triantafyllou A., Andreadou S., Moussiopoulos N., Garas S., Kapageridis I, Tsegas G., Diamantopoulos Ch., Sachanidis Ch., John Skordas J. 2019. “Surface mining in Western Macedonia, Greece: Fugitive dust (PM10) Emissions and Dispersion”, International Journal of Mining and Mineral Engineering (In press).
 • A. G. Triantafyllou, J. Kalogiros, A. Krestou , E. Leivaditou, N. Zoumakis, D. Bouris, S. Garas, E. Konstantinidis, Q. Wang and K. Rados, 2018, “Evaluation of an atmospheric model with surface and ABL meteorological data for energy applications in structured areas”, Theor Appl Climat, (2019) 135: 1227. https://doi.org/10.1007/s00704-018-2429-1
 • Triantafyllou A., Moussiopoulos N., Krestou A., Tsegas G., Barmpas F., Garas S., and Andreadou M. (2017) “Application of inverse dispersion modelling for the determination of PM emission factors from fugitive dust sources in open – pit lignite mines”, Int. J. Environment and Pollution, Vol. 62 Nos. 2/3/4, pp.274-290.
 • Vasileios N. Matthaios, Athanasios G Triantafyllou, Triantafyllos A Albanis, Vasilios Sakkas, Stylianos Garas,2017, «Performance and evaluation of a coupled prognostic model TAPM over a mountainous complex terrain industrial area», Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-017-2122-9
 • Matthaios V.N., A.G. Triantafyllou, P Koutrakis, 2017, “PM10 Episodes in Greece: Local sources versus long-range transport – observations and model simulations”, Journal of the Air & Waste Management Association, DOI:10.1080/10962247.2016.1231146. http://dx.doi.org/10.1080/10962247.2016.1231146 , VOL.67, N.1, 105-126
 • Vasileios N. Matthaios, Athanasios G. Triantafyllou, Stylianos Garas, Athina Krestou, Elena Leivaditou, 2016, “Interactions between complicated flow-dispersion patterns and boundary layer evolution in a mountainous complex terrain during elevated SO2 concentrations”, Meteorology and Atmospheric Physics, DOI 10.1007/s00703-016-0480-y, http://rdcu.be/mYAd
 • L. Aidaui, A.G. Triantafyllou, A. Azzi, S.K. Garas, V.N. Matthaios, 2015, «Elevated stacks’ pollutants’ dispersion and its contribution to photochemical smog formation over a heavily industrial area », Air Quality, Atmosphere & Health, 2015, Vol.8, Issue 2, pp.213-227. (DOI 10.1007/s11869-014-0300-9)
 • V.N.Matthaios, A. G. Triantafyllou, L. Aidaoui, 2014, « Dispersion aspects of PM10 from point sources in a complex terrain area with a microscale and a mesoscale model during an episode case», Fresenious Environmental Bulletin, Vol.23

Επικοινωνία
Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου
Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα, Κοζάνη 50100
Τηλέφωνο: +30 24610 68244
e-mail: atrianta AT uowm.gr, atria AT airlab.edu.gr
www.airlab.edu.gr