Αρχική » Το Τμήμα » Προσωπικό » Καθηγητές » Δρ. Χαραλαμπίδης Γεώργιος

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

Δρ. Χαραλαμπίδης Γεώργιος

Ακαδημαϊκή Θέση: Ομότιμος Καθηγητής

Εκπαίδευση

 • 1972-1976: Πτυχίο, Ινστιτούτο Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, Σουηδία
 • 1980-1988: Διδακτορικό Δίπλωμα, Ινστιτούτο Γεωλογίας, Τομέας Ορυκτολογίας και Γεωχημείας, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ορυκτολογία και γεωχημεία μεταλλικών κοιτασμάτων και βιομηχανικών ορυκτών, Σπάνιες Γαίες
 • Ισοτοπική γεωχημεία φυσικών ισοτόπων για την ανίχνευση ρυπογόνων εστιών στη μόλυνση του περιβάλλοντος
 • Αποκατάσταση ανενεργών λατομικών χώρων και παλαιών ορυχείων

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Charalampides G., Arvanitidis N., Vatalis K.I., Platias S. Sustainability prospects in Greece as reflected by mineral deposits exploitation, 2013. Procedia Economics and Finance. 5 Elsevier 143-151, www.sciencedirect.com
 • Platias S., K.I. Vatalis, Charalampides G. Innovative processing techniques for the production of a critical raw material the high purity quartz, 2013. Procedia Economics and Finance. 5 Elsevier 597-604. www.sciencedirect.com
 • Charalampides G., Arvanitidis N., Vatalis I. K., Platias S., Savvidis S. Non-Energy Raw Materials in Greece: A Tool for Sustainable Development, 2014. Journal for Environmental Protection and Ecology, 15, No 2, 580-588.
 • Charalampides G., Vatalis I.,K., Platias S., Karayannis V. The Contribution of Industrial Minerals to Sustainable Recovery of Greek Economy, 2014. Procedia Economics and Finance. 14, Elsevier, 128-136, www.sciencedirect.com
 • Platias S., Vatalis I. K., Charalampides, G. Suitability of quartz sands for different industrial applications, 2014. Procedia Economics and Finance. Elsevier, 14, 491-498, www.sciencedirect.com
 • Vatalis I. K., Charalampides G., Platias S., Benetis N.P. Market Developmentsand Industrial Innovative Applications of High Purity Quartz Refines, 2014. Procedia Economics and Finance. 14 Elsevier, 624-633, www.sciencedirect.com
 • Charalampides G., Vatalis I. K., Baklavaridis A., Benetis N-P., Rare Earth Elements: Industrial Applications and Economic Dependency of Europe, 2015, Science Direct, Procedia Economics and Finance.24, Elsevier, 126-135.
 • Vatalis I. K., Charalampides G., Benetis N-P., Market of High Purity Quartz Innovative Applications, 2015, Science Direct, Procedia Economics and Finance, 24, Elsevier, 734-742.
  Charalampides G., Vatalis I. K., Global Production Estimation of Rare Earth Elements and Their Environmental Impacts on Soils, 2015, Journal of Geoscience and Environment Protection, Scientific Research Publishing,3, 66-73.
 • Charalampides G., Vatalis K., Karayannis V., Baklavaridis A., Environmental Defects and Economic Impact of Global Market of rare Earth Elements, 2016, 20th Innovative Manufacturing Engineering and Energy Conference, IOP Publishing.

Επικοινωνία

Γραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Κοίλα, 50100 Κοζάνη.

Τηλ: +30 24610 68145

gcharalampidis@uowm.gr