Αρχική » Το Τμήμα » Προσωπικό » Καθηγητές » Δρ. Ασβεστά Αργυρώ

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

Δρ. Ασβεστά Αργυρώ

Ακαδημαϊκή Θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Πετρολογία – Ορυκτολογία – Γεωχημεία

Εκπαίδευση

 • 1982-1986: Πτυχίο από το Τμήμα Γεωλογίας, της Φυσικομαθηματικής Σχολής, του ΑΠΘ. Βαθμός «8,96» άριστα.
 • 1986-1992: Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Γεωλογίας (Τομέας Ορυκτολογίας – Πετρολογίας – Κοιτασματολογίας),Φυσικομαθηματική Σχολή, ΑΠΘ. Βαθμός «άριστα».

Υπότροφος ΙΚΥ κατά τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Πετρολογία – Ορυκτολογία – Γεωχημεία – Κοιτασματολογία
 • Γεωλογική Χαρτογράφηση – Εντοπισμός κοιτασμάτων
 • Παλαιοπεριβάλλοντα – Πετρογένεση
 • Ορυκτολογία και γεωχημεία ιπτάμενης τέφρας

Διδασκαλία Μαθημάτων

 • ΜΟΠ 305: Πετρολογία
 • ΜΟΠ 402: Κοιτασματολογία (εργαστήριο)
 • ΜΟΠ 403: Ερμηνεία και Ανάλυση Γεωλογικών Χαρτών
 • ΜΟΠ 506: Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
 • ΜΟΠ 824: Σεισμικές Μέθοδοι Εντοπισμού Υδρογονανθράκων

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Asvesta A., Dimitriadis S. (2010). “Facies architecture of a Triassic rift-related Silicic Volcano-Sedimentary succession in the Tethyan realm, Peonias subzone, Vardar (Axios) Zone, northern Greece.” Journal of Volcanology and Geothermal Research, Vol.193,245-269.
 • Ασβεστά Α., Δημητριάδης Σ. (2012). “Ρυολιθικοί πεπερίτες από την Περμο-Τριαδική Ηφαιστειο-Ιζηματογενή ακολουθία της Περιροδοπικής ζώνης.” Τιμητική έκδοση στη μνήμη του Ομότιμου Καθηγητή Κων/νου Τρ. Σολδάτου, Θεσ/νίκη 2012, Επιστημονική Επετηρίδα, ΑΠΘ, ειδικός τόμος 101, σελ.1-8.
 • Asvesta A., Dimitriadis S. (2013). “Magma – sediment interaction during the emplacement of syn-sedimentary silicic and mafic intrusions and lavas into and onto Triassic strata (Circum-Rhodope Belt, northern Greece).” Geologica Carpathica, 64 (3), pp.181-194.
 • Iordanidis , Garcia-Guinea J., Garas S., Asvesta A., Triantafyllou A.G. (2014). “Application of μRaman microscopy to the identification of individual airborne particles: preliminary results from Kozani’s area, Northern Greece.” Particulate Science and Technology, 32 (4), pp.355-359.
 • Iordanidis A., Asvesta A., Vasileiadou A. (2018). “Combustion behaviour of different types of solid wastes and their blends with lignite”. Thermal Science 22, No. 2, pp. 1077-1088.
 • Iordanidis A, Garcia-Guinea J., Zouros N., Asvesta A. (2019). “Silica polymorphs in the mineral assemblage of fossil plant samples from Lesvos Petrified Forest”. 15th International Congress of the Geological Society of Greece Athens, 22-24 May, 2019 Harokopio University of Athens, Greece Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7 Ext. Abs. GSG2019-003, p.305-306.
 • Asvesta A., Dimitriadis S. (2019). “Geochemical characteristics and Tectonic significance of Permo-Triassic Silicic Volcanic rocks from Circum-Rhodope Belt, Vardar (Axios) Zone, northern Greece”. 15th International Congress of the Geological Society of Greece Athens, 22-24 May, 2019 Harokopio University of Athens, Greece Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7 Ext. Abs. GSG2019-005, p.307-308.
 • Iordanidis A, Kapageridis , Asvesta A. (2019). “Underground coal mining in Central Europe in the mid. 19th century: a literary documentation by Zola’s “Germinal” 15th International Congress of the Geological Society of Greece Athens, 22-24 May, 2019 Harokopio University of Athens, Greece Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7 Ext. Abs. GSG2019-001, p.695-696.
 • Iordanidis A, Garcia-Guinea J., Zouros N., Asvesta A. (2019). “Lesvos Petrified Forest: the fascinating colours of the silicified trunks”. 15th International Congress of the Geological Society of Greece Athens, 22-24 May, 2019 Harokopio University of Athens, Greece Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7 Ext. Abs. GSG2019-049, p.697-698.

 Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο: Εργαστήριο Γεωλογίας Ε1, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα, Κοζάνη 50100

Τηλέφωνο: +30 24610 68078

Email: aasvesta AT uowm.gr