RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

Διαμαντόπουλος Χρήστος

Ακαδημαϊκή Θέση: Ειδικό διδακτικό προσωπικό

Σπουδές

 • 1992 – 1998 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ∆υτ. Μακεδονίας (ΤΕΙ Κοζάνης) τµήµα Ορυχείων, Ειδικότητα Μηχανικού Ορυχείων
 • 2002 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ∆υτ. Μακεδονίας (ΤΕΙ Κοζάνης) τµήµα Γεωτεχνολογιας και Περιβάλλοντος, Ειδικότητα Μηχανικού Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
 • Μεταπτυχιακό Νέες Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ∆ιατµηµατικό πρόγραµµα µεταξύ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων τµήµα Χειµίας και του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης τµήµα Οχηµάτων

Εργασιακή και Ερευνητική Εμπειρία

 • Πρακτική άσκηση διάρκειας 6 µηνών στο ορυχείο βορείου πεδίου της ∆.Ε.Η. από τον Απρίλιο το 1996 ως τον Οκτώβριο του 1996.
 • Έντεκα (11) µηνών εργασία µε το πρόγραµµα STAGE 1 ως Μηχανικός Ορυχείων στο Τ.Ε.Ι. ∆υτ. Μακεδονίας παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στο Τµήµα
  Γωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος απο15/11/1999ως 25/10/2000 .
 • Ως τεχνική υποστήριξη στο Τµήµα Γωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος από 2/5/2001 ως 30/9/2001,απο1/10/2002 ως 31/8/2002, απο1/9/2002 ως 31/8/2003 απο1/9/2003 ως 31/8/2004 απο1/9/2004 ως 31/12/2004,1/5/2005 ως 28/5/2005,1/5/2005 ως 31/12/2005 και ανάληψη υπηρεσίας ως µόνιµο Ε.Τ.Π. στο εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης στης 19/10/2005.
 • Μέλος ερευνητικής οµάδας του προγράµµατος <<Αποτίµηση περιβάλλοντος µείζονος περιοχής Φλώρινας>>, Φορέας χρηµατοδότησης ∆.Ε.Η. , φορέας υλοποίησης Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας ( 1998 – 2000 ).
  Μέλος ερευνητικής οµάδας του προγράµµατος <<Μελέτη χηµικής σύστασης αιωρούµενων σωµατιδίων για τον προσδιορισµό του ποσοστού συµµετοχής των πηγών εκποµπής τους στην ατµόσφαιρα του λεκανοπεδίου Εορδαίας>>, Φορέας χρηµατοδότησης ∆..Ε.Η. , φορέας υλοποίησης Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας. (10/2000 – 10/2001).
 • Μέλος ερευνητικής οµάδας στο ερευνητικό έργο (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ Α.Η.Σ. ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Μέλος ερευνητικής οµάδας του προγράµµατος <<Πιλοτικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας.>> του Π.Ε.Π 2000-2006 ∆υτ. Μακεδονίας από 5/9/2002 ως31/7/2004.
 • Μέλος ερευνητικής οµάδας του προγράµµατος <<Πιλοτικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος της Περιφερείας ∆υτ. Μακεδονίας>> περιλαµβάνει του Π.Ε.Π. 2000-2006 ∆υτ. Μακεδονίας το οποίο (Οργάνωση πειραµατικού υλικού – διεξαγωγή µετρήσεων)για την ολοκλήρωση του προγράµµατος έχουν υπογραφή 4 συµβάσεις από 5/9/2002ως 30/6/2003, 1/7/2003ως 30/9/2003,1/10/2003 ως 31/12/2003,1/1/2004 ως 31/7/2004.
 • Μέλος ερευνητικής οµάδας του προγράµµατος <<Μελέτη χαρακτηριστικών σωµατοδιακές ρύπανσης σε αστικές περιοχές κοντά στα λιγνιτωρυχεία και σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής – διερεύνηση τοξικότητας και επιδράσεων των κατοίκων>> περιλαµβάνει, εγκατάσταση οργάνων – βαθµονοµήσεις – συλλογή πρωτογενών δεδοµένων για το χρονικό διάστηµα 2004- 2006 «Μελέτη χαρακτηριστικών σωµατιδιακής ρύπανσης σε αστικές περιοχές κοντά σε λιγνιτορυχεία και σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής – ∆ιερεύνηση τοξικότητας και των επιδράεσεων της στην υγεία των κατοίκων», φορέας χρηµατοδότητσης ΕΠΕΑΕΚ/Αρχιµήδης
 • «Μελέτη της προσρόφησης και µεταφοράς τοξικών ουσιών από αιωρούµενα σωµατίδια σε αστικές και µη αστικές περιοχές κοντά σε λιγνιτορυχεία και σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής», φορέας χρηµατοδότητσης ΕΠΕΑΕΚ/Αρχιµήδης ΙΙ, (2005- 2006).
 • «Ανάπτυξη δυναµικού συστήµατος περιβαλλοντικής τηλεµατικής δια τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή Κοζάνης – Πτολεµάιδας», φορέας χρηµατοδότησης ΠΕΠ ∆υτ. Μακεδονίας 2000 – 2006, φορέας υλοποίησης ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας
 • Μέλος ερευνητικής οµάδας του προγράµµατος «Αποτίµηση της ποιότητας της ατµόσφαιρας στον Οικισµό Ακρινής του ∆ήµου Ελλησπόντου Ν. Κοζάνης», φορέας χρηµατοδότησης ∆ΕΗ, φορέας υλοποίσης ΚΤΕ ∆υτ. Μακεδονίας.
 • «Ατµοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή του ∆ήµου Κοζάνης ∆ιερεύνηση της ανατοµίας του προβλήµατος», προυπολογισµός φορέας χρηµατοδότησης ∆ήµος Κοζάνης, φορέας υλοποίσης Εργ. Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας, φορέας υλοποίσης, φορέας διαχείρισης ΚΤΕ ∆υτ. Μακεδονίας. (2010- 2011)
 • ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ : «Ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς των ορυχείων της ∆ΛΚ∆Μ στις εκποµπές και συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων ΑΣ10 από τις σηµερινές και από τις προγραµµατιζόµενες δραστηριότητες στις πηγές και τους αποδέκτες», φορέας χρηµατοδότησης ∆ιεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου ∆υτικής Μακεδονίας, φορέας υλοποίσης Εργ. Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας, φορέας διαχείρισης ΚΤΕ ∆υτ. Μακεδονίας. (2010 – 2013).
 • «Χηµική σύσταση – διερεύνηση επικινδυνότητας αιωρουµένων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα επιλεγµένων περιοχών της Π.Ε. Κοζάνης», (2013 – 2014).
 • «∆ιασπορά ρύπων και επιβάρυνση των γύρω περιοχών από τη λειτουργία αποθέτη του Λιγνιτικού Κέντρου ∆υτικής Μακεδονίας σε νέα προγραµµατοζόµενη θέση λειτουργίας» (2014).
 • « Ανάπτυξη και αξιολόγηση ατµοσφαιρικού υπολογιστικού προτύπου αστικού θόλου υψηλής ανάλυσης για ενεργειακές εφαρµογές σε δοµηµένες περιοχές» φορέας χρηµατοδότητσης ΕΣΠΑ 2007-2013/ Αρχιµήδης ΙΙΙ.

Διδακτική Εμπειρία

 • 2002 – 2010 Τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ως Εργαστηριακός Συνεργάτης µε ελλιπή προσόντα (διδασκαλία εργαστηρίου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης).
 • 2002 – 2019 Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, ως Εργαστηριακός Συνεργάτης µε ελλιπή προσόντα (διδασκαλία Φυσικής και Περιβαλλοντικών Μοντέλων Διασποράς)

Πλήρες βιογραφικό: Αρχείο PDF