Αρχική » Νέα » – Ευχαριστίες για την παροχή μεταλλευτικού λογισμικού

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Ευχαριστίες για την παροχή μεταλλευτικού λογισμικού

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ευχαριστεί θερμά τη Maptek, πάροχο του προηγμένου μεταλλευτικού λογισμικού Maptek Vulcan, για την πολύχρονη υποστήριξη και την άμεση ανταπόκριση στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες λόγω πανδημίας. Το Maptek Vulcan χρησιμοποιείται εδώ και 20 χρόνια στη διδασκαλία των μαθημάτων Μεταλλευτικής Πληροφορικής και Γεωστατιστικής της κατεύθυνσης Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος, ενώ πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στα μαθήματα Μεταλλευτικός Σχεδιασμός, και Εφαρμοσμένη Γεωστατιστική του προπτυχιακού προγράμματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Η Maptek, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Τμήματος για εξ αποστάσεως πρόσβαση των φοιτητών του Τμήματος στο λογισμικό, προχώρησε στη διάθεση 30 ακαδημαϊκών αδειών του Maptek Vulcan και την εξασφάλιση της πρόσβασης των φοιτητών μέσω ειδικών διαδικτυακών λογαριασμών.