Αρχική » Σπουδές » Προπτυχιακές Σπουδές » Γνωστικά Αντικείμενα Προγράμματος Σπουδών

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

Γνωστικά Αντικείμενα Προγράμματος Σπουδών

Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ανά εξάμηνο, στα οποία στηρίζεται η ανάπτυξη των επιστημονικών πεδίων του Τμήματος.

 

Γεωλογικές Επιστήμες


Γεωπληροφορική


Γεωτεχνική Μηχανική


Μηχανική Μεταλλείων


Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων – Μεταλλουργία


Μηχανική Υδρογονανθράκων


Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική


Διαχείριση Τεχνικών Έργων