Αρχική » Ανακοινώσεις » – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων/ουσών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων/ουσών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής στη συνεδρίασή της με αριθμό 19/11.09.2023, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων/ουσών, βάσει του άρθρου 173 του ν.4957/2022,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος, για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση, στη Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ηλεκτρονικά στο mre@uowm.gr , από 14.09.2023 μέχρι και 24.09.2023 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΕΤ_ΕΠΑΝ_8ΕΔ469Β7Κ-8ΤΛ

Αίτηση_Πρόσκληση Εντεταλμένων Διδασκόντων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ