Αρχική » Ανακοινώσεις » – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. Δ2/Σ167/13-07-2022, συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ_ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
3 ΦΥΣΙΚΗ Ι
4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ – ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
5 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
6 ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά, από 18-07-2022 έως 28-07-2022, στο e’mail: mre@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 2461068255, 2461068256

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη και τα επισυναπτόμενα, παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΔΑ

Αίτηση-για-την-Πρόσκληση-Εκδήλωσης ΑΥ(9) (4)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ