Αρχική » Ανακοινώσεις » – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, προσκαλεί νέους/νέες επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος να απασχοληθούν ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/διδάσκουσες κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, για τα μαθήματα που ορίζονται στα γνωστικά αντικείμενα του Παραρτήματος Ι

Δείτε τη σχετική πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΝΕΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΣΠΑ_2023_2024_ΑΔΑ