Αρχική » Ανακοινώσεις » – Προκήρυξη Εκλογών για Ανάδειξη Εκπροσώπων ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Προκήρυξη Εκλογών για Ανάδειξη Εκπροσώπων ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Αίτηση

Υπευθυνη Δήλωση

9ΩΞ5469Β7Κ-2ΨΝ.pdf_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ ΣΕ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ