Αρχική » Ανακοινώσεις » -Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιδρύματος Μποδοσάκη

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

-Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιδρύματος Μποδοσάκη

Α. Προκήρυξη 52ου Προγράμματος Υποτροφιών Ιδρύματος Μποδοσάκη Ακαδημαϊκού Έτους 2024 – 2025

Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, υπηρετώντας το όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους, προκηρύσσει για 52η χρονιά τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025. Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποτροφίας για ένα ή περισσότερα επιστημονικά πεδία. Η περίοδος των αιτήσεων για το 52ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 λήγει στις 15.2.2024.( Δείτε την προκήρυξη)

Προκήρυξη-52ου-Προγράμματος-Υποτροφιών-2024-2025_

Β. Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών στη μνήμη του “Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου” 

Αφορά στη χορήγηση τεσσάρων μεταδιδακτορικών υποτροφιών για την ακαδημαϊκή περίοδο 2024-2025. Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος τέσσερις (4) υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενώ η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 15 Μαρτίου 2024.

Γ. Πρόγραμμα Υποτροφιών για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές

Απευθύνεται σε επιστήμονες ερευνητές/ερευνήτριες, πτυχιούχους Α.Ε.Ι. που συνεχίζουν να φοιτούν ή να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίοι/ες επιθυμούν να επισκεφτούν πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας για την εκμάθηση επιστημονικής μεθοδολογίας, σύγχρονων ερευνητικών διεθνών τάσεων και τεχνολογιών ή και την παρουσίαση και παράδοση διαλέξεων. Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά και διάχυση της αποκτηθείσας εμπειρίας και γνώσης στην ελληνική επιστημονική κοινότητα. Το πρόγραμμα αφορά σε βραχυχρόνιες υποτροφίες, διάρκειας έως 6 μηνών, και καλύπτει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Υποτροφιών για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές/Ερευνήτριες είναι η 29 Μαρτίου 2024.

Αναλυτική ενημέρωση για το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιδρύματος Μποδοσάκη, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Υποτροφίες – Ίδρυμα Μποδοσάκη (bodossaki.gr)