Αρχική » Ανακοινώσεις » – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2022-2023 – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Αρχείο

– Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2022-2023 – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ότι κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2023 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας”, με MIS 5183959, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση καλούνται να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά αίτηση  για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται έως και 28.02.2023, στις 23:59.

Οι πρακτικές ασκήσεις θα ξεκινήσουν κατά το εαρινό εξάμηνο 2023 και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης θα καθοριστούν μετά την υποβολή των αιτήσεων και την επιλογή των φοιτητών/τριών. Οι πρακτικές ασκήσεις δύνανται να ολοκληρωθούν το αργότερο έως 30/09/2023.

Αρχείο Ανακοίνωσης Παράτασης (PDF)